Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Statsminister Sanna Marins tal till republikens president 10.12.2019

Herra tasavallan presidentti, ärade republikens president!

Den gamla regeringen har avgått och en ny regering tillträder. Efter regeringssonderingarna och regeringsförhandlingarna fortsätter den nya regeringen med samma program och partisammansättning.
Nu måste vi blicka framåt och stärka finländarnas framtidstro.

Regeringsprogrammet för ett inkluderande och kunnigt Finland lades fram i somras. Den nya regeringen fortsätter målmedvetet och bestämt att genomföra det.

Vi vill bygga ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.
Vi vill reformera och stärka välfärdsstaten.
Vi vill bygga ett samhälle där varje barn kan bli vad det vill, där var och en kan leva och åldras på ett värdigt sätt.

Finland blir inte färdigt på fyra år, men Finland kan bli bättre. Vi jobbar för det varje dag.

Mitt budskap i dag är framför allt att regeringen arbetar för varje finländares sak. Vi minskar ojämlikheten och förbättrar jämställdheten. Vi satsar på kunnande och utbildning. Vi värnar om människors säkerhet.

Finländarna kan lita på att vi finner lösningar på problemen och att lösningarna är ansvarsfulla och rättvisa.
Förutom i Finland står vi i främsta ledet som påverkare även i Europeiska unionen. Vi har förbundit oss till en aktiv utrikespolitik, som republikens president leder i samverkan med statsrådet.

Nu måste vi ta modiga steg framåt. Förtroende skapas alltid genom handling. Vårt arbete börjar i dag.

Ärade republikens president!
På den tillträdande regeringens vägnar tackar jag Er för Er hälsning och det stöd Ni utlovat. Jag ber Er ta emot regeringens hälsning och försäkran om dess högaktning.

Lisää kirjanmerkki