Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tuppuraisen puheenvuoro akkuhybridilautta-alus Alteran kasteen jälkeisessä tilaisuudessa 14.9.2022

Hyvät juhlavieraat! Dear Guests!

On hienoa olla tänään täällä juhlistamassa uuden akkuhybridilautta Alteran kastetilaisuutta yhdessä teidän kanssanne! Te olette suunnitelmallisuudellanne, uutteruudellanne ja osaamisellanne tehneet tämän mahdolliseksi. Kiitos siitä! Erityisen hyvän sävyn antaa tilaisuuden iloinen luonne juuri nyt. Positiivisuus luo tulevaisuuden toivoa haasteelliseen aikaan.

Hyvät ystävät!

Puhuin viime viikolla valtion omistajaohjauksen vastuullisuusaamussa valtion yhtiöiden hallitusten puheenjohtajille ja toimitusjohtajille. Viestini yhtiöiden johdolle oli kirkas. Haluan nostaa vastuullisuuden teeman tänäänkin puheenvuoroni keskiöön.

Hallitusohjelma painottaa hyvin vahvasti vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. Tunnetuin hallituksen vastuullisuuteen liittyvä kannanotto koskee hiilineutraalia Suomea vuonna 2035.

Staten förutsätter i egenskap av ägare att företagsansvaret integreras i bolagens strategi och affärsverksamhet på ett starkt sätt. Ansvarstagandet bär frukt och ger det största mervärdet då företaget fokuserar på sådana ansvarsfrågor som ingår i strategin och som är väsentliga med tanke på affärsverksamheten, samtidigt som man främjar möjligheterna till framtida affärsverksamhet.

Valtio-omisteisten yhtiöiden on oltava vastuullisuuden tiennäyttäjiä. Se asettaa meille kaikille riman korkealle. Kuluvana vuonna tämän tavoitteen saavuttaminen on kuitenkin ymmärrettävästi ollut poikkeuksellisen haastavaa. Vuoden alusta saakka hinnat ovat jatkaneet tuntuvaa nousuaan viime vuoden jälkimmäisen puoliskon tapaan. Samalla energiamarkkinoilla on esiintynyt markkinahintojen ennennäkemätöntä vaihtelua. 

Valtio on vaativa ja vastuullinen omistaja, mutta myös pitkäjänteinen. Edellytämme, että yhtiöt ottavat huomioon hallituksen asettaman tavoitteen hiilineutraalista Suomesta 2035 ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen.

Sustainability plays an ever more important role in business activities and in increasing the value of companies. The economic situation we are now facing is exceptional, but as a rule, we stick to our ambitious sustainability and climate targets even in times of crisis. A sustainable company is a successful one, and a successful company is sustainable even under exceptional circumstances. Our sights are set on the future, but we must already act today. 

Kuluva vuosi on ollut valtion omistajaohjauksessa ja osassa valtio-omisteisia yhtiöitä hyvin poikkeuksellinen. Voimakkaimmin tilanteeseen, jossa nyt olemme, on vaikuttanut Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa. Pandemian ja Venäjän aloittaman hyökkäyssodan seurauksena haasteet näkyvät erityisesti liikenne- ja logistiikka- sekä energiasektoreilla. 

Arvoisa juhlayleisö!

Finferries kuvaa omaa toimintaansa lauseella ”Minkä vesi erottaa, sen Finferries yhdistää”. Tämä toden totta pitää paikkansa. 

Yhtiön ydintehtävän toteuttaminen eli toimivien liikenneyhteyksien ylläpitäminen tuhansien järvien ja saarien maassa vaatii maantielauttoja, losseja ja yhteysaluksia. Suomen Lauttaliikenne vastaa sekä lautta- että yhteysalusliikenteestä kautta Suomen yhteensä 42 reitillä. Konsernin aluksilla kuljetetaan vuosittain yli neljä miljoonaa ajoneuvoa ja 10 miljoonaa matkustajaa. Yhtiön toiminta on laajaa ja vaikuttavaa.

Tämän kaiken yhtiö tekee vastuullisesti ja ympäristöstä huolehtien. Ympäristövastuu on yhtiön strategian ytimessä ja tärkein ympäristötavoite on vesiliikenteen hiilijalanjäljen pienentäminen Suomen ympäristötavoitteiden mukaisesti.

Yhtiö on määrätietoisesti soveltanut uutta, ympäristöystävällistä teknologiaa innovatiivisesti kalustonsa uudistamisessa. Viimeisenä käytännön esimerkkinä siitä on tänään nimensä saanut Altera. Se tulee palvelemaan Turunmaan saaristossa, sen herkässä luonnossa suurta asiakaskuntaa.

Bästa åhörare!

Vår unika skärgård är en alldeles särskild styrka. Vattendrag, öar och insjöar är positiva faktorer i regionutvecklingen i en tid som allt mer fokuserar på upplevelser. Skärgårdens välfungerande trafikförbindelser är en grundläggande förutsättning för en livskraftig skärgård. Skärgårdsområdet kan inte nås utan välfungerande trafikförbindelser, vilket skulle göra det svårare att bo, driva företag eller tillbringa fritid i skärgården. Samma gäller för bevarandet av skärgårdskulturen. Finferries ser genom sin verksamhet till att dessa mål kan nås.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa saaristoalueet tulisi nähdä osana kokonaisratkaisua. Saaristo- ja vesistöalueilla on mahdollisuus ottaa merkittävä rooli laajasti ympäristöystävällisen teknologian käytön ja muiden ympäristöä säästävien ratkaisujen edistämisessä – saaristoalueilla on mahdollisuus profiloitua ilmastomuutoksen hillitsemisen ja vesien suojelun mallialueena. Ympäristökysymykset tulee ottaa huomioon kiinteänä osana saariston kehittämistä.

Lopuksi haluan vielä esittää kiitokseni yhtiön johdolle, sen henkilöstölle ja Alteran rakentamiseen osallistuneille muita asiaan vaikuttaneita tietenkään unohtamatta.

Kiitos.

Lisää kirjanmerkki