Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe YK:n ilmastokokouksen metsä- ja maankäyttösektoria koskevassa valtionjohtajien kokouksessa 2. marraskuuta 2021

Hyvät naiset ja herrat,

on kunnia saada olla seurassanne täällä tänään. Tämä konferenssi voi olla käännekohta taistelussamme ilmastonmuutosta vastaan. Ja sellainen siitä tulee, jos muutamme tavoitteemme toiminnaksi.

Toivon, että tästä konferenssista tulee myös se hetki, jona asetamme metsät keskiöön etsiessämme ratkaisuja sekä ilmastonmuutoksen että luontokadon aiheuttamaan kriisiin.

Suomalaisille tämä aihe on erityisen lähellä sydäntä. Onhan pinta-alastamme 75 prosenttia metsien peittämää. Metsät ovat monella tavalla elinehtomme. Niillä on ollut olennainen merkitys Suomen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kannalta – ja ehkä ne ovat myös yksi syy siihen, että suomalaiset ovat maailman onnellisin kansa. Metsillä on myös merkittävä osa sen kannalta, että saavutamme ilmastoneutraaliustavoitteemme vuoteen 2035 mennessä.

Yhteiskunnan muuttuessa metsätaloutemme on siirtynyt puutavarasta jalostettujen puutuotteiden valmistukseen. Viimeisimpien innovaatioiden joukkoon kuuluvat puukuidut, jotka voivat korvata puuvillan tekstiilien tuotannossa. Myös rakennus- ja pakkausalalla puupohjaiset tuotteet tarjoavat kestäviä vaihtoehtoja.

Suomen metsävarat kasvavat jatkuvasti. Metsiemme vuotuinen kasvu on yli kaksinkertaistunut 1950-lukuun nähden. Suomessa istutetaan vuosittain 150 miljoonaa puuta. Vuosikymmenen aikana se tarkoittaa yli miljardia. EU pyrkii kaksinkertaistamaan vuosittain kasvatettujen puiden määrän 300 miljoonasta 600 miljoonaan.

Oma esimerkkimme osoittaa, että voimme hyödyntää metsiämme taloudellisesti samalla kun lisäämme myös niiden positiivisia ilmastovaikutuksia. Metsät ovat monin tavoin hyvä sijoitus.

Investoimme metsiimme myös tulevaisuudessa. Meillä on parhaillaan käynnissä 96 miljoonan euron ohjelma, jossa tutkitaan ja pilotoidaan toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja siihen sopeutumiseksi maankäyttösektorilla.

Teemme myös yhteistyötä useiden muiden maiden kanssa selvittääksemme, kuinka metsien käyttö voisi hyödyttää sekä taloutta että ilmastoa. Viimeksi olen keskustellut aiheesta Presidentti Putinin kanssa.

Globaalilla tasolla suomalainen vaikuttavuussijoittaja Finnfund tekee investointeja kestävään metsätalouteen kehitysmaissa. Finnfund on maailman ensimmäinen kehitysrahoittaja, jolla on hiilinegatiivinen sijoitussalkku, joka suurelta osin perustuu metsätalousinvestointeihin.

Ei ole helppo tehtävä kääntää maailmantaloutta metsäpositiivisuuden suuntaan, mutta Suomen esimerkki osoittaa, että se on mahdollista. Olemme valmiina jakamaan omaa asiantuntemustamme. Tämä aihe on maailman johtajien huomion arvoinen. Ja metsiin kannattaa aina sijoittaa.

Lisää kirjanmerkki