Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Republikens president Sauli Niinistös tal vid stats- och regeringschefernas möte om skogs- och markanvändningssektorn vid FN:s klimattoppmöte den 2 november 2021

Mina damer och herrar!

Det är en ära att få vara med er här i dag. Denna konferens kan vara en vändpunkt i vår kamp mot klimatförändringarna. Och det blir den om vi omvandlar våra mål till handlingar.

Jag hoppas att konferensen också markerar det ögonblick då vi sätter skogarna i fokus i vår strävan att finna lösningar på den kris som orsakas av klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald.

För oss finländare ligger detta ämne särskilt varmt om hjärtat eftersom 75 procent av Finlands yta är täckt av skog. Skogarna är på många sätt ett livsvillkor för oss. De har haft en avgörande betydelse för Finlands ekonomiska och sociala utveckling – kanske är skogarna också en av orsakerna till att finländarna är världens lyckligaste folk. Skogarna är också viktiga för att vi ska nå vårt mål om klimatneutralitet före 2035.

I takt med att samhället har förändrats har vårt skogsbruk övergått från att producera virke till att tillverka förädlade trävaror. En av de senaste innovationerna är träfibrer som kan ersätta bomull vid produktionen av textilier. Även inom bygg- och förpackningsbranschen erbjuder träbaserade produkter hållbara alternativ.

Finlands skogstillgångar ökar kontinuerligt. Den årliga skogstillväxten har mer än fördubblats sedan 1950-talet. I Finland planteras årligen 150 miljoner träd. Under ett årtionde innebär detta mer än en miljard träd. EU strävar efter att fördubbla antalet träd som årligen odlas från 300 miljoner till 600 miljoner.

Vårt exempel visar att vi kan utnyttja våra skogar ekonomiskt samtidigt som vi ökar skogarnas positiva klimateffekter. Skogar är på många sätt en god investering.

Vi investerar i våra skogar även i framtiden. För närvarande pågår ett program på 96 miljoner euro för att undersöka och testa åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och anpassa sig till dem inom markanvändningssektorn.

Vi samarbetar också med många andra länder för att ta reda på hur användningen av skogarna kan gynna både ekonomin och klimatet. Senast har jag diskuterat frågan med president Putin.

På global nivå gör den finländska påverkansinvesteraren Finnfund investeringar i hållbart skogsbruk i utvecklingsländer. Finnfund är världens första utvecklingsfinansiär med en klimatnegativ placeringsportfölj som till stor del baserar sig på investeringar i skogsbruk.

Det är inte lätt att styra världsekonomin i en skogspositiv riktning, men Finlands exempel visar att det är möjligt. Vi är redo att dela med oss av vår expertis. Detta är ett ämne som är värt att uppmärksammas av världens ledare. Och det lönar sig alltid att investera i skogarna.

Lisää kirjanmerkki