Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Puolustusministeri Antti Kaikkosen puheenvuoro HX-tiedotustilaisuudessa

Vuoden 1992 Hornet-hankintapäätöstä ja siihen liittyneitä kiemuroita muistellaan ja arvioidaan edelleen taajaan ja tiiviisti. Vuosikymmenten takainen päätös on osaltaan turvannut Suomen uskottavan ja ennaltaehkäisevän puolustuskyvyn. Ilmavoimiemme osaaminen on ollut viimeisten vuosikymmenten aikana korkeaa kansainvälisestikin vertailtuna. 

Samaan lopputulokseen olemme pyrkineet myös tällä kertaa. Siksi HX-valintaprosessi on ollut niin perusteellinen. Tavoitteena on ollut turvata Ilmavoimien taistelukyky seuraavien 30 vuoden ajaksi, jopa  2060-luvun alkuun saakka. Uudet monitoimihävittäjät tulevat olemaan ilmapuolustuksen perusta ja välttämätön osa maa- ja meripuolustusta. Hävittäjien kyvyillä uudistetaan osaltaan myös tiedustelua, valvontaa ja johtamista. Työtä on tehty ja HX-hankkeen tarjouskilpailua edistetty näistä lähtökohdasta.
Hornetin suorituskyvyn korvaava HX-hanke käynnistettiin vuonna 2015 ja varsinainen kolmivaiheinen tarjouskilpailu käynnistyi keväällä 2018 tarjouspyyntöjen lähettämisellä. Ostajan eli meidän tavoitteena oli pitää kilpailu tiukkana aina lopullisiin tarjouksiin saakka, jotta voisimme aikanaan arvioida viisi tarjousta ja valituksi tulisi Suomen puolustusjärjestelmän näkökulmasta paras kriittiset vaatimukset täyttävä ratkaisu.  

Nyt voidaan todeta, että perusteellinen tarjouskilpailu oli Suomen näkökulmasta hyvin toimiva. Ajallisesti pitkäkestoinen, luottamuksellinen ja kaikin puolin ammattimainen tarjouskilpailu niin myyjien kuin ostajan puolelta mahdollisti onnistuneen hankinnan tekemisen. Pystyimme valitun mallin avulla tekemään perusteellisen sotilaallisen suorituskyvyn arvion, joka lopulta ratkaisi valinnan. Lisäksi kykenimme tukemaan tarjoajia Suomen erityisvaatimusten – kuten teollisen yhteistyön ja huoltovarmuuden osalta – matkan varrella. 

Pitkän ja aidon tarjouskilpailun aivan eittämättä suurin hyöty Suomelle oli, että tarjoukset paranivat huomattavasti kilpailun edetessä. En usko, että olisimme onnistuneet hankinnassa yhtä hyvin, jos se olisi tehty kevyemmällä kilpailutuksella. 


Hyvät kuulijat, 
Isänmaan puolustus täytyy aina kaikissa olosuhteissa pitää kunnossa. Tämä hankinta on aivan keskeinen puolustuksemme toimintakyvyn ja uskottavuuden kannalta.

Valtioneuvosto on tänään päättänyt hankkia Lockheed Martinin F-35:n Suomen seuraavaksi monitoimihävittäjäksi. Hankintaan kuuluu 64 konetta, tarpeisiimme mukautettu aseistus ja tarvittavat muut järjestelmät. 

HX-hankkeen tarjouskilpailun arvioinnissa F-35 täytti huoltovarmuuden, teollisen yhteistyön ja kustannusten päätösalueiden vaatimukset. Sotilaallisen suorituskyvyn vertailussa F-35-kokonaisjärjestelmä oli tarpeisiimme nähden paras. Sen taistelu-, tiedustelu- ja selviytymiskyvyt olivat HX-tarjouksista parhaat.

Hankintapäätöksellä on erittäin merkittävä vaikutus koko puolustusjärjestelmän kykyyn ja uskottavuuteen vähintään seuraavan 30 vuoden ajan. Samalla turvataan Ilmavoimien taistelukyky aina 2060-luvun alkuun asti, kuten hankkeelle asetettu vaatimus olikin. 

Asiantuntijamme avaavat kohta tarkemmin F-35-järjestelmän päätösaluekohtaista menestymistä tarjouskilpailussa. Kuten jo totesin, F-35 täytti hankkeelle asetetut kriittiset vaatimukset huoltovarmuuden, kustannusten ja teollisen yhteistyön osalta.
Huoltovarmuudelle kriittinen kansallinen huoltokyky ja materiaalivarastot luodaan puolustusvoimien ja kotimaisen teollisuuden organisaatioihin. Tätä tukee F-35:n  kansainvälinen logistiikkaverkosto. F-35 täytti siis kaikki HX-hankkeessa asetetut huoltovarmuusvaatimukset.

F-35:stä saamamme tarjouksen hinta-laatu suhde on hyvä. Sen käyttö- sekä ylläpitokustannukset alittavat asetetun 254 miljoonan euron vuosittaisen kustannusrajan. Tähän saatiin, riskivaraumista huolimatta, riittävä varmuus. Laskelmia on tarkastettu myös puolustushallinnon ulkopuolisten viranomaisten toimesta. 

Teollisen yhteistyön paketti on Suomelle laaja ja hyvä. Lockheed Martinin teollisen yhteistyön tarjous oli laadullisesti ja sisällöllisesti vaatimukset täyttävä. Keskeisimmät teollisen yhteistyön projektit ovat laajamittainen F-35-eturunkojen valmistaminen Suomessa myös muille käyttäjille, rakennekomponenttien tuotanto sekä laitteiden testaus- ja huoltokyky.  
Teollisen yhteistyön järjestelyt ovat taloudellisesti merkittäviä, sillä niiden suora kotimainen työllisyysvaikutus on arviolta 4500 henkilötyövuotta ja välillinen 1500 henkilötyövuotta. Tämä on hyvä uutinen suomalaiselle puolustusteollisuudelle ja huoltovarmuudelle. 

Ladies and gentlemen,
Today the Finnish Government decided to procure 64 Lockheed Martin F-35A multirole fighters. F-35 will replace the Finnish Air Force current Hornet fleet by the end of the decade. 

The decision was based on very deep evaluation of the offers against the spesific Finnish requirements. This procurement will have a strong impact on the Defence Forces’ operational capability.  It will define the Finnish Air Force’s combat capability into the 2060s. It was important to select a system with the best possible capabilities, including supporting elements and development capacity over the entire life cycle.  

F-35 passed the Finnish requirements regarding security of supply, industrial participation and costs. In the military capability evaluation the F-35 provided best overall military capability to strenghten our defence system. The F-35 effectiveness across air, land and sea received the highest rating in the assessment.   

Dear friends, 
I would like to take the opportunity to address my international colleagues. It was a tough race! We congratulate the winning tender. At the same time we understand that the four companies, who made an excellent effort, are disappointed. 
However, I would like to stress that all countries involved, are very close and valued partners for Finland. They continue to be so. Our cooperation with all of them is based on long term partnerships, mutual trust and common security interests. From the Finnish point of view we wish to further develop that cooperation with each of them, regardless of the HX decision. 
I would sincerely like to thank the five companies and governments of France, Sweden, the United Kingdom and the United States: It has been a pleasure and honour to notice that all five tenderers were competing in a very serious and utmost professional manner to offer the best possible solution for Finland. 

We have learned a lot from your professionalism across the scale and your valuable work has benefitted our defense. I hope you have also learned something from us along the way. 

There can be only one winner in these kind of contests, we all know it. I trust, there will be plenty of solid ideas and bases to continue the excellent cooperation we have had so far. 

Hyvät kuulijat,
Ennen valintaa julkisuudessa keskustelitiin hankintapäätöksen turvallisuuspoliittisista vaikutuksista. Haluan korostaa, että HX-hankkeen tarjouskilpailuun osallistuneet neljä tarjoajamaata ovat kaikki Suomelle läheisiä ja tärkeitä kumppaneita puolustuksen alalla. Suomi pitää arvokkaana kaikkien HX-tarjoajamaiden kanssa eri muodoissaan tehtävää puolustusyhteistyötä ja on sitoutunut jatkamaan sitä, hankintapäätöksestä riippumatta.  

HX-hankkeen turvallisuus- ja puolustuspoliittisia vaikutuksia tarkasteltiin tarjouskilpailun aikana. HX-hankkeen valinnassa ratkaisevassa asemassa oli kuitenkin tarjottujen hävittäjäjärjestelmien suorituskyky. 

Kuten jo tuossa totesin, on aika kiittää kilpailussa mukana olleita tarjoajia sekä Iso-Britannian, Ranskan, Ruotsin ja Yhdysvaltojen hallintoa erittäin ammattimaisesta ja perusteellisesta työstä, jota he ovat viimeisten vuosien aika tehneet HX-hankkeen eteen.
Kiitos kuuluu myös kotimaiselle puolustusteollisuudelle, puolustusalan yrityksille ja Business Finlandille, jotka tukivat HX-tarjoajia teollisen yhteistyön ja huoltovarmuusvaatimusten täyttämisessä. 

Arvostamme tietysti myös jokaisen HX-tarjoajan ja niiden kumppanien laajaa yhteistyötä suomalaisen teollisuuden kanssa koko pitkän hankkeen aikana. Uskon vahvasti, että tämänkaltaisen yhteistyön kehittäminen ja vaaliminen jatkossakin on meidän kaikkien etu.

Hyvät kuulijat, 
On tietysti paikallaan kiittää myös hankkeen valmistelijoita niin puolustusvoimissa – erityisesti Ilmavoimissa ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksessa, puolustusministeriössä ja laajemminkin valtionhallinnossa. HX-hankkeen valmistelua on arvioitu laadukkaaksi, tasapuoliseksi ja vaativaksi. Siltä se on näyttänyt myös minun silmiini. Kilpailutus on kerännyt kiitosta monelta suunnalta.

Aloitin puheenvuoroni pienellä aikamatkalla Hornet-hankinnan aikoihin ja palaan siihen vielä puheeni lopuksi. Paljon on pohdittu ja mediassakin käsitelty sitä, miten Hornet-hankintapäätös aikanaan tehtiin ja miten sitä valmisteltiin. Ajat ovat tietysti erilaiset eikä jälkiviisauteen ole syytä, mutta kyllä sen voi todeta, että oppiakin on otettu. 


HX-valmistelua on tehty selontekojen ja hallitusohjelmien viitoittamana, laajaan yhteisymmärrykseen pyrkien ja avoimesti viestien. Poliittista linjaa on aika ajoin haettu hankevalmistelun seuraavien askelmerkkien tueksi. Myös itse päätöksenteko on poikennut edellisestä kerrasta, sillä nyt koko valtioneuvosto on ollut asiasta päättämässä ja uskon ja tiedän, että kaikki tarvittava tieto on meille päättäjille asiaan liittyen annettu. Hankkeella on ollut laaja parlamentaarinen tuki takanaan, joten siltäkin osin on kiitosten paikka. 

Lisäksi hankkeen tukena on ollut ulkoinen laadunvarmentaja, joka on seurannut hankevalmistelun läpinäkyvyyttä, tasapuolisuutta ja päätösten jäljitettävyyttä ja tukenut hankkeen etenemistä kiitettävällä tavalla.

Arvoisa yleisö,

Monitoimihävittäjillä on merkittävä rooli Suomen puolustuksessa. Ne ehkäisevät Suomen joutumista sotilaallisen voimankäytön tai hyökkäyksen kohteeksi. Siksi on tietysti ennen kaikkea maanpuolustuksen etu, että tämän kokoluokan hankinnoissa onnistutaan hankkimaan paras mahdollinen suorituskyky puolustuksemme kivijalaksi. HX-hankinnan taloudellinenkin mittaluokka on merkittävä, ja siksi sekin puoli valmisteltiin erittäin huolellisesti.

Ymmärrän hyvin tämän kokoluokan hankkeeseen liittyvän kritiikin. Toistan vielä tässäkin useaan kertaan toteamani: Hankinnalla on merkitystä myös maa- ja merivoimille, ei ole kyse vain ilmavoimien vaan myös koko puolustusjärjestelmän hankinnasta. Lohdutuksena voin sanoa hintaa kauhisteleville: Joka vuosikymmen ei tarvitse tehdä näin isoja investointeja. Koneilla on määrä lentää aina 2060-luvulle saakka.  

Olen vakuuttunut, että työ on tehty huolellisesti ja valituksi tuli tarpeisiimme ja vaatimuksiimme nähden paras järjestelmä. On tärkeää, että tämän päätöksen myötä suomalaiset voivat luottaa siihen, että maamme puolustus on jatkossakin vahva, ja kunnossa. Voimme luottavaisin mielin alkaa valmistautua kaluston käyttöönottoa valmistamiin toimiin. Ilmavoimien taistelukyky on turvattu aina 2060-luvulle saakka. 

Lisää kirjanmerkki