Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Puolustusministeri Antti Kaikkosen tervehdys rauhanturvaajille

Hyvät suomalaiset rauhanturvaajat – Bästa finländska fredsbevarare

Vuosi 2022 on ollut poikkeuksellinen vuosi – Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja sitä kautta Venäjän pyrkimykset vaikuttaa sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen toimivuuteen ovat edelleen alleviivanneet kriisinhallinnan merkitystä valtiomme ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan välineenä. Osallistumalla kriisinhallintaan teemme oman osamme ja tuemme konfliktien ratkaisua sekä konfliktien jälkeistä vakauttamista. Rakennamme osaltamme turvallista yhteiskuntaa ihmisille jotka elävät kriisialueilla.  

Sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistuminen säilyy edelleen tärkeänä vaikutuskeinona Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen. Osallistuminen on osa kansainvälistä yhteistyötä sekä vastuunkantoa. Samalla Suomen osallistumisen tulee kehittää myös kansallista puolustuskykyä. Tätä pidän erityisen tärkeänä. 

Kriisinhallinnan toimintaympäristöt ovat muuttuneet edelleen vaativammiksi ja turvallisuusriskien määrä voi lisääntyä operaation kuluessa. Tämä tosiasia tulee huomioida joukkojen koulutuksessa ennen operaatioita, operaatioiden aikana ja palautumisvaiheen aikana ennen kotiutumista palveluksesta. 

Toimintaan osallistuvien järjestöjen taloudellinen tuki ja tätä kautta toimintaedellytykset tulee turvata. Rauhanturvaajien jälkihoidossa on otettu viime vuosina positiivisia askelia, mutta työ on edelleen kesken. Rauhanturvaajaliitto ja sen vertaistukiryhmä tekevätkin tässä asiassa erittäin tärkeää työtä. 

Hyvät rauhanturvaajat

Teidän työtänne arvostetaan ja sillä on suomalaisen yhteiskunnan laaja tuki. Suomi on operaatioissa erittäin arvostettu toimija ja kumppani. Suomalaisten vahvuuksia ovat korkeatasoinen koulutus, ja rauhallinen, tasapuolinen sekä rehellinen toiminta kaikkia osapuolia kohtaan operaatioalueilla. Kiitos hyvistä tuloksista kuuluu erityisesti teille, ja kaikille niille yli 50 000 suomalaiselle, jotka ovat olleet mukana etsimässä ratkaisua aseellisiin konflikteihin yli 30:ssa operaatiossa suomalaisen kriisinhallinnan historian aikana. 

Tänäkin jouluna satoja suomalaisia rauhanturvaajia viettää joulua poissa kotoaan, poissa läheistensä luota. Rauhoittuessamme täällä koti-Suomessa joulun viettoon, toivon, että myös teille löytyy hetki aikaa rauhoittua palvelustehtävienne lomassa.

Pyydän, että välitätte kiitokseni ja joulutervehdykseni myös läheisillenne, jotka joutuvat viettämään joulunsa ilman läsnäoloanne.  

Toivotan kaikille rauhanturvatehtävissä palveleville suomalaisille rauhallista joulua sekä turvallista uutta vuotta 2023. Kiitos arvokkaasta panoksestanne ja hyvin tehdystä työstänne. 

Jag önskar alla finländska fredsbevarare en fridfull jul och ett säkert och tryggt nytt år 2023. Tack för det värdefulla och goda arbete ni gör.

Lisää kirjanmerkki