Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
30. Maaliskuu 2012

Vuoden 1991 kronologia on täydennetty arkistoon

29. Helmikuu 2012

Ulkopoliittinen instituutti avaa Suomen ulkopolitiikan verkkoarkiston 1. maaliskuuta

Ulkopoliittinen instituutti avaa Suomen ulkopolitiikan verkkoarkiston 1. maaliskuuta

Eilen - Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia avataan torstaina 1. maaliskuuta Ulkopoliittisen instituutin ylläpitämä verkkoarkisto avataan osoitteessa http://www.eilen.fi/.

2000-luvun alussa sekä Ulkopolitiikka-lehteen koottu Suomen ulkopolitiikan kronologia että ulkoministeriön kustantama Suomen ulkopolitiikan lausuntoja ja asiakirjoja -julkaisu lakkautettiin.

Tämän puutteen paikkaamiseksi Ulkopoliittinen instituutti on päättänyt rakentaa kaikille avoimen Suomen ulkopolitiikan verkkoarkiston, joka koostuu alkuvaiheessa Suomen ulkopolitiikan kronologiasta sekä keskeisten ulkopoliittisten toimijoiden puheista, joita arkistossa on tällä hetkellä yli 1600.

Suomen ulkopolitiikan kronologia on koottu Yearbook of Finnish Foreign Policy -julkaisusta, jossa sitä julkaistiin vuodesta 1973 lähtien. Eilen-arkistossa on tällä hetkellä vuosien 1973– 1990 kronologiat. Puuttuvia vuosia päivitetään arkistoon kevään aikana.

Eilen-arkisto on osa Ulkopoliittisen instituutin Suomen ulkopolitiikka -projektia, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen ulkopolitiikan tutkimusta. Arkiston ylläpitämisen lisäksi projektin puitteissa järjestetään aiheeseen liittyviä tutkimusseminaareja ja julkaistaan Finnish Foreign Policy Papers -julkaisusarjaa.

Lisätietoja:

Johtaja
Teija Tiilikainen
teija.tiilikainen@fiia.fi
Puh. 09432 7701

Viestintäpäällikkö
Janne Halttu
janne.halttu@fiia.fi
Puh. 09432 7723

Ulkopoliittinen instituutti on eduskunnan yhteydessä toimiva, riippumaton tutkimuslaitos. Instituutti tuottaa korkeatasoista tutkimusta, joka tukee poliittista päätöksentekoa ja avointa keskustelua niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

01. Helmikuu 2012

UPI on käynnistänyt Suomen ulkopolitiikkaa tarkastelevan julkaisusarjan

50-vuotisjuhliaan syksyllä viettänyt Ulkopoliittinen instituutti on julkaissut Euroopan komission entisen virkamiehen Eric Hayesin kirjoittaman historian Suomen liittymisestä Euroopan unioniin. Hayesin kirjoitus on nimeltään From Cold War to Common Currency (”Kylmästä sodasta yhteiseen valuuttaan”). Se on seikkaperäinen kertomus siitä, miten Suomen hallitus päätti hakea Euroopan yhteisön (josta sittemmin tuli Euroopan unioni) jäsenyyttä ja mitkä olivat jäsenyysneuvottelujen suurimmat haasteet. Hayesin esityksessä yhdistyvät poliittinen historia ja henkilökohtaiset havainnot. Se on ensimmäinen julkaisu Ulkopoliittisen instituutin uudessa Finnish Foreign Policy Papers -julkaisusarjassa. Nimensä mukaisesti sarja tulee keskittymään Suomen ulkopolitiikan tarkasteluun.