Dokumentarkiv och kronologi för Finlands utrikespolitik

Ledningsgrupp

Juhana Aunesluoma, direktör, Nätverket för Europaforskning, Helsingfors Universitet

Unto Hämäläinen, journalist, Helsingin Sanomat

Max Arhippainen, kommunikationsdirektör, Försvarsministeriet

Katri Makkonen, kommunikationschef, Republikens presidents kansli

Henrik Meinander, prodekan, professor

Antti Kaski, planerings- och forskningschef, Utrikesministeriet

Marjo Timonen, utrednings- och informationsdirektör, Riksdaget

Leena Vanhanen, förste informationsspecialist, Statsrådets kansli