Dokumentarkiv och kronologi för Finlands utrikespolitik
28. Januari 2014

Början av 90-talets utrikesministrars tal nu i arkivet

Paavo Väyrynen var Finlands utrikesminister under åren 1991-1993 i Ahos regering (H65). Väyrynens tal från den tiden har nu fogats till arkivet. Talen är inalles 93 st., av vilka på olika språk enligt följande: på finska 65 st., på svenska 10 st. och på engelska 44 st. Av några tal finns det översättningar till franska, tyska och ryska.

Heikki Haavisto var Finlands utrikesminister under åren 1993-1995 i samma Ahos regering (H65). Haavisto innehade en central position i Finlands EU-medlemskapsförhandlingar. Haavistos tal i egenskap av utrikesminister har fogats till arkivet. Talen är 59 st., och språkversioner finns enligt följande: på finska 34 st., på svenska 4 st. och på engelska 32 st.

Paavo Rantanen blev utrikesminister i stället för Heikki Haavisto då denne drabbades av ett sjukanfall. Rantanen var politiskt obunden, och utrikesminister i Ahos regering (H65) 3.2.1995 – 13.4.1995 (70 dagar). I arkivet finns det två tal av honom (båda är på finska).

Talen i originalversion är deponerade i utrikesministeriets arkiv.

18. December 2013

Finnish Foreign Policy Paper nummer 3 har publicerats

Teemu Palosaari: Neither neutral nor non-aligned: The Europeanization of Finland's foreign and security policy

Efter det att Finland anslöt sig till Europeiska unionen har landet både anpassat sig till unionens utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik och även försökt påverka denna politik. Med andra ord har Finlands utrikes- och säkerhetspolitik europeiserats.

Deltagandet i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik har haft en enorm inverkan på många förändringar i finskpolitik. Bl.a. har den nationella inställningen till att skicka egen militärutomlands, tolkningen av neutraliteten samt maktfördelningen mellan Finlands centrala beslutande organ påverkats.

Då Finland försökt påverka europeisk politik har det stött sig på sin neutralitet. Finlands målsättning är att inverka på inriktningen av EU:s försvarspolitik så, att landet inte behöver göra avkall på dess ställning som ett militärt alliansfritt land.

Deltagandet i EU:s utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik har varit för Finland ett sätt att definiera sin identitet. Ett litet lands identitet har ersatts av ett litet EU-landsidentitet. På grund av denna förändring ser man inte längre Finland som en enskild stock eller ett enskilt spån i världspolitikens stormar, utan Finland ses som en del av något större än det är, som en europeisk timmerflotte. Den flyter jämnare och lugnare än en liten flotte för att massan av den gemensamma flotten gjuter olja på världspolitikens stormar samt de törnar som åtföljer stormarna.

Ladda ner PDF här

09. Oktober 2013

Utrikesminister Paasios tal från 90-talet i arkivet

Pertti Paasio var Finlands utrikesminister under åren 1989-1991 i Holkeris regering (H64). Händelserna på den internationella arenan under denna tid var bl.a. Kuwaitkriget och Tysklands återförening. Det kalla kriget var på upphällning. I Eilen –arkivet har det nu tillagts talen från åren 1990-91, talen är allt som allt 64 st. Största delen av talen är på finska, men på engelska finns det 24 tal, och på svenska 2. De originella dokumenten finns i utrikesministeriets arkiv.

De ledande utrikespolitiska aktörernas senaste tal har också lagts till i arkivet.

16. September 2013

Max Arhippainen i styrgruppen

Max Arhippainen, försvarsministeriets kommunikationsdirektör, utnämndes till representant för försvarsministeriet i styrgruppen.

De ledande utrikespolitiska aktörernas senaste tal har också lagts till i arkivet.

06. September 2013

Katri Makkonen i styrgruppen

Katri Makkonen, presidentens kommunikationschef f.o.m. 5.8.2013, utnämndes till representant för Republikens presidents kansli i styrgruppen.
06. September 2013

1990-talets försvarsministrars tal i arkivet

På 1990-talet verkade Elisabeth Rehn, Jan-Erik Enestams och Anneli Taina som försvarsministrar, och deras tal har nu lagts till i arkivet.
Elisabeth Rehn var försvarsminister i Holkeris regering (H64) 1990-91 och i Ahos regering (H65) under åren 1991-1994. Rehn var Finlands och även hela världens första kvinnliga försvarsminister. Under hennes tid uppgjordes planen om kvinnors frivilliga militärtjänst samt anskaffades nya jaktplan, Hornet, från Förenta staterna.

Jan-Erik Enestam var försvarsminister i Ahos regering (H65) år 1995 samt i Lipponens II regering (H67) 1999-2003.

Försvarsministrarnas tal tillhör regeringens arkiv, och pappersarkivet finns i arkivet i Statsrådets kansli.

12. Juni 2013

Försvarsminister Tainas tal i arkivet

Tal av Anneli Taina är nu tillgängliga i arkivet. Som Finlands försvarsminister tjänstgjorde Taina i regeringen Lipponen I 1995–1999. De originella dokumenten finns i regeringen Lipponens arkiv, i Statsrådets kanslis arkiv.
02. Maj 2013

De senaste talen har lagts till i arkivet

I början av maj har de ledande utrikespolitiska aktörernas senaste tal lagts till i arkivet.
25. April 2013

Martti Ahtisaaris tal i arkivet

Tal av Martti Ahtisaari, republiken Finlands tionde president, är nu tillgängliga i arkivet. Det finns allt som allt 341 tal. De är mestadels på finska, svenska och engelska.
15. April 2013

Kronologierna för åren 1998-2001

I Eilen-arkivet finns nu kronologierna för åren 1998-2001. Månaderna som saknas för år 2001 (7-12/01) införs i arkivet senare.
I slutet av mars har också de ledande utrikespolitiska aktörernas senaste tal lagts till i arkivet.