Archive and Chronology of Finnish Foreign Policy
Bookmark

Republikens presidents uttalande efter diskussionerna med USA:s president och Sveriges statsminister i Vita huset den 19 maj 2022

Herr president, det är en stor glädje och ära att få vara här i dag med er tillsammans med Sveriges statsminister Magdalena Andersson. Vi är här av en mycket god anledning. Tillsammans tar vi ett historiskt steg genom att ansöka om medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen.

Finland har fattat sitt beslut efter en snabb men grundlig process. Processen har återigen påvisat den finländska demokratins styrka. Beslutet fattades utifrån ett starkt offentligt stöd med en överväldigande parlamentarisk majoritet och det har ett enormt starkt stöd också bland folket.

Jag vill tacka er, herr president, för ert trogna stöd under hela denna process. Då jag i början av mars besökte Vita huset uppmuntrade ni oss att gå vidare. Detta var av avgörande betydelse i processen.

Ert uttalande i går och vårt trepartsmöte i dag vittnar om Förenta staternas bestående engagemang i europeisk och transatlantisk säkerhet.

Jag vill försäkra er om att Finland kommer att bli en stark Natomedlem. Vi tar vår säkerhet på största allvar. Finlands väpnade styrkor hör till de starkaste i Europa. Vi har också konsekvent investerat i att utveckla vår kapacitet. Finländarnas vilja att försvara sitt land är en av de högsta i hela världen. Vi är beredda att bidra till hela alliansens säkerhet: att fullgöra det åtagande om ömsesidiga säkerhetsgarantier som ett Natomedlemskap innebär.

Nu när vi har tagit det första avgörande steget är det de nuvarande Natoländernas tur att göra sin del. Vi hoppas på ett starkt stöd från alla allierade och en snabb ratificering av vårt medlemskap när det väl har godkänts. Jag anser att Förenta staterna kan föregå med gott exempel för andra.

Den turkiska ledningen har nyligen uttryckt oro över vår ansökan om medlemskap. Jag vill ta upp detta i dag. Finland har alltid haft omfattande och goda bilaterala förbindelser med Turkiet. Som Natomedlem kommer vi att engagera oss i Turkiets säkerhet på samma sätt som Turkiet kommer att engagera sig i vår säkerhet. Vi förhåller oss allvarligt till terrorism, fördömer terrorism i alla dess former och kämpar aktivt mot den. Vi är redo att öppet och konstruktivt diskutera alla de orosmoment som Turkiet kan ha när det gäller vårt medlemskap. Dessa diskussioner har redan inletts, och de kommer att fortsätta under de kommande dagarna.

Den 24 februari sade jag att maskerna har fallit och att vi ser bara krigets kalla ansikte. Rysslands krig i Ukraina har förändrat Europa och vår säkerhetspolitiska miljö. Finland tar steget in i Nato för att stärka både sin egen säkerhet och den transatlantiska säkerheten. Det är inte till förtret för någon. Som ni sade, herr president, är Nato ett skydd, ett försvar, inte ett hot mot någon. Samtidigt får vi inte glömma att just nu kämpar det modiga ukrainska folket inte bara för sin egen frihet och demokrati utan för vår gemensamma säkerhet. Finland står tillsammans med EU och Förenta staterna orubbligt bakom Ukraina.

Avslutningsvis, herr president, vill jag än en gång tacka er för att ni gjort historia med oss.

Bookmark