Archive and Chronology of Finnish Foreign Policy
Bookmark

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe uudelle hallitukselle Presidentinlinnassa 20.6.2023

Arvoisa pääministeri, hyvät valtioneuvoston jäsenet

Onnittelen Teitä, arvoisa pääministeri, eduskunnalta saamastanne luottamuksesta pääministerivaalissa. Tänään johdollanne aloittaa itsenäisen Suomen 77. hallitus.

Uusi hallitus alkaa erittäin vaikeana aikana. Sota Ukrainassa on siirtynyt uuteen, aiempaakin intensiivisempään vaiheeseen. Euroopan turvallisuus ja tulevaisuus on koetuksella.

Suomen tulee kyetä jatkamaan Ukrainan vahvaa tukemista yhteisessä läntisessä rintamassa samalla kun pidämme hyvää huolta omasta kansallisesta puolustuksestamme. Jokainen maa maksimoi oman turvallisuutensa. Näin tekee myös Suomi. Mutta me emme tee tätä työtä enää yksin vaan osana Naton liittokuntaa. Naton tuoreena jäsenenä meillä on suuri tehtävä puolustuksemme integroinnissa Naton yhteiseen puolustukseen ja pelotteeseen.

Muitakin painavia haasteita on edessänne: Suomen talous on heikolla uralla. Tarvitaan uutta kasvua ja pysymistä teknologisen kehityksen rattailla. Pienen kansan elinehto on osaaminen ja esteetön pääsy globaaleille markkinoille.

Ja samaan aikaan julkista taloutta on voimaperäisesti tervehdytettävä.

Ilmastonmuutos ja luontokato kiihtyvät. Enää meillä ei ole varaa aikailuun vaan päätöksiä tarvitaan nyt, myös maailmanlaajuisesti.

Suomi on hyvä maa. Maailman kärkeä monilla mittareilla. Pitäkäämme yhdessä huoli siitä, että sellaisena yhteinen kotimaamme säilyy myös meidän jälkeemme tuleville sukupolville.

**

Aiemminkin olen tavannut uusia hallituksia muistuttaa siitä, miten hallituksen yhtenäisyydellä ja keskinäisellä luottamuksella on suuri merkitys. Hallituksen päätöksentekotapa on kollegiaalinen; yhdessä päätetään ja yhdessä päätöksistä myös vastataan. Vaikeiden päätösten alla kollegiaalisuutta varmasti tullaan teidänkin kohdallanne koettelemaan.

Etenkin vaikeina aikoina yhtenäisyys ja yhteistoiminta ovat kuitenkin se voimavara, joka kantaa. Siksi uskon, että yhteistyö ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tulee olemaan tiivistä.

Kuten totesin eronneelle hallitukselle, ulkopolitiikan saralla olen osaltani valmis jatkamaan myös jo perinteiseksi muodostuneita tapaamisia tasavallan presidentin ja eduskunnan valiokuntien välillä myös teidän hallituskaudellanne.

Arvoisa pääministeri, hyvät valtioneuvoston jäsenet

Olette poikkeuksellisen vaativan tehtävän edessä. Toivotan teille voimia, viisautta ja menestystä työssänne Suomen ja sen kansan hyväksi.

Bookmark