Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Poista kirjanmerkki

Ministeri Väyrysen vastaus ed. Mäkelän suulliseen kysymykseen nro 83 Karjalan palauttamista koskevien neuvottelujen aloittamisesta

Suomi on liittoutuneiden valtioiden kanssa vuonna 1947 solmitussa Pariisin rauhansopimuksessa hyväksynyt Karjalan,
Petsamon ja eräiden muiden alueiden luovuttamisen  Neuvostoliitolle. Suomi on myös yhdessä muiden ETYK-maiden
kanssa sitoutunut pidättymään aluevaatimusten esittämisestä toisille valtioille. Suomella ei ole aikomuksia esittää
vaatimuksia, jotka koskevat Neuvostoliiton oikeutta luovutettuihin alueisiin.

Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä mahdollisuutta, että näistä alueista tai niiden käyttämisestä voitaisiin tulevaisuudessa neuvotella uudelta pohjalta, mikäli naapurimaallamme on siihen valmius. Todettakoon, että ETYKin päätösasiakirjan mukaan rajoja voidaan muuttaa kansainvälisen oikeuden mukaisesti rauhanomaisin keinoin ja sopimusteitse.

Suomi pyrkii aloitteellisesti ja määrätietoisesti edistämään eri alojen kanssakäymistä itärajan tuntumassa sijaitsevien
lähialueiden kanssa. Viime vuosina on päästy laajentuvaan vuorovaikutukseen mm. talouden, kulttuurisuhteiden ja turismin aloilla. Hallituksen tarkoituksena on jatkaa tämän yhteistyön kehittämistä erityisen lähialueyhteistyötä koskevan ohjelman puitteissa. Venäjän kanssa Suomi pyrkii myös aikaansaamaan puitesopimuksen yhteistyöstä Muurmanskin, Karjalan ja Pietarin alueiden kehittämiseksi. Neuvostoliiton uudistukset voivat tulevaisuudessa avata suomalaisten osallistumiselle Karjalan ja muiden lähialueiden kehittämiseen aivan uusia mahdollisuuksia, joita hallitus pyrkii luonnollisesti eri tavoin edistämään.

Poista kirjanmerkki