Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Poista kirjanmerkki

Ulkoasiainministeri Paavo Väyrysen lausunto presidentti Mihail Gorbatshovin aseidenriisunta-aloitteista

Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatshov on vastannut samalla mitalla presidentti Bushin viime lauantain käänteentekevään aloitteeseen ydinaseiden supistamisesta. Suomi pitää erittäin tärkeänä, että Neuvostoliitto ja Yhdysvallat etenevät nopeasti ydinaseistuksen vähentämisessä.

Presidentti Gorbatshov ilmoitti Neuvostoliiton vastaavan Yhdysvaltojen taktisten ydinaseiden supistuksiin hävittämällä kaikki taktisten ohjusten ydinkärkensä, tykistönsä ydinammukset sekä ydinmiinansa. Lisäksi Neuvostoliitto tulee poistamaan aktiivikäytöstä varastoihin ilmatorjuntaohjustensa ydinkärjet.

Nopeasti ja vastavuoroisuuteen perustuen ovat Neuvostoliitto ja Yhdysvallat poistamassa kokonaan Euroopan turvallisuuden kannalta huolestuttavan asejärjestelmän. Suomen mielestä lyhyen kantaman maasijoitteisten ydinaseiden poistaminen vastaa Euroopan uuden, yhteistyöhön perustuvan turvallisuusrakenteen vaatimuksia.

Ilmoitus Neuvostoliiton taktisten ydinaseiden oleellisista vähennyksistä vahvistaa myös kansainvälistä luottamusta siihen, että Neuvostoliiton ydinaseet säilyvät oikeissa käsissä maan suurten muutosten keskellä.

Presidentti Gorbatshovin ilmoitus, että Neuvostoliitto poistaa ja varastoi pintalaivastonsa, laivastonsa ilmavoimien ja sukellusveneidensä taktiset ydinaseet purkaa merkittävällä tavalla Suomelle tärkeiden pohjoisten merialueiden sotilaallista vastakkainasettelua.

Taktisten ydinaseiden hävittäminen ja poistaminen Euroopasta luo osaltaan edellytyksiä mm. Helsingin ETYK-huippukokouksen jälkeen käynnistyvissä neuvotteluissa tehtäville aloitteille, joilla voidaan vahvistaa luottamusta ja turvallisuutta Pohjois-Euroopan alueella.

Suomen kannalta merkittävä on presidentti Gorbatshovin yksipuolinen ilmoitus, että Neuvostoliitto keskeyttää ydinkoeohjelmansa yhden vuoden ajaksi. Suomi toivoo, että tämän vuoden aikana neuvottelut maailmanlaajuisesta ydinkoekiellosta etenisivät.

Presidentti Gorbatshov ilmoitti myös useista toimenpiteistä strategisen ydinasetasapainon vakiinnuttamiseksi ja heinäkuussa allekirjoitettua START-sopimusta pidemmälle pyrkivästä aseistuksen vähentämisestä.

Suomen mielestä kansainväliselle turvallisuudelle keskeistä on Gorbatshovin ehdotus Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välisistä neuvotteluista strategisen aseistuksen vähentämisestä puoleen START-sopimuksessa sovitusta tasosta.

Presidentti Gorbatshovin ilmoitus, että Neuvostoliitto poistaa kaikki raskaat pommikoneensa sekä suuren osan mannertenvälisistä ohjuksistaan valmiustilasta tukee strategista vakautta. Neuvostoliitto myös luopuu useista strategisen aseistuksensa kehittämishankkeista sekä kokoaa kaikki rautateillä liikkuvat strategiset ohjuksensa varikoilleen.

Poista kirjanmerkki