Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön onnittelupuheenvuoro Millennium-teknologiapalkinnon palkitsemistilaisuudessa 18.5.2021

Puhuttu englanniksi

Kunnioitetut professorit Shankar Balasubramanian ja David Klenerman, hyvät naiset ja herrat,

Reilussa vuodessa yksi erityinen haaste – covid-19-pandemia – on muuttanut elämämme täysin. Onneksi myös sen torjunnassa on tapahtunut nopeaa tieteellistä edistystä.

Siitä huolimatta, että painopiste on tällä hetkellä koronaviruksessa, pandemiat eivät tietenkään ole ainoa maailmanlaajuinen haasteemme. Yhdessä meidän on löydettävä tapoja torjua ilmastonmuutosta, turvata riittävät elintarviketoimitukset ja säilyttää puhdas ympäristö, vain joitakin esimerkkejä mainitakseni.

Kaikille näille haasteille on yhteistä yksi asia. Vastaukset niihin edellyttävät ratkaisuja, joita voivat tarjota vain teknologia ja tiede. Me tarvitsemme teknologiaa ja tiedettä parempaan elämään.

Ja parempaan elämään tarvitaan rohkeutta, uteliaisuutta ja taitoja omaavia tutkijoita. Tarvitsemme rajattoman yhteistyön läpimurtoinnovaatioita ihmiskunnan hyväksi.

Jokaisen uuden innovaation takana on sitoutumista, sinnikkyyttä ja valtava määrä uraauurtavaa tutkimusta.

**

Millennium-teknologiapalkinto on Suomen kunnianosoitus parempaa elämää tuoville innovaatioille.

Tänään minulla on ilo onnitella teitä, professori Shankar Balasubramanian ja professori David Klenerman, yhdeksännen Millennium-teknologiapalkinnon voittajina.

Me olemme kiitollisia saavutuksistanne uuden sukupolven DNA-sekvensointi ‑teknologian kehittämisessä.

Tämän teknologian sanotaan muuttaneen peruskäsitystä elämästä itsestään, koska se on mahdollistanut täsmällisen, nopean ja edullisen DNA-sekvensoinnin.

Tällä innovaatiolla on valtava vaikutus biologiaan ja lääketieteeseen maailmanlaajuisesti. Se mahdollistaa paremman terveydenhoidon, tehostetun elintarviketuotannon ja kasvitautien paremman ymmärtämisen. Lisäksi tämä teknologia on luonut perustan useiden koronavirusrokotteiden kehittämiselle.

Innovaationne ja työnne ovat tehneet minuun suuren vaikutuksen.

**

Pyydän nyt Tekniikan Akatemian hallituksen puheenjohtajaa Marja Makarowia ojentamaan Teille Millennium-teknologiapalkinnon.

Tämän palkinnon – taideteoksen ”MilkyWay” – on luonut nimekäs suomalainen taiteilija Pekka Jylhä. Se symboloi ennakkoluulotonta, luovaa ja uteliasta ajattelua, joka on luonteenomaista menestyksekkäälle tutkimukselle. Parhaimmillaan tällainen ajattelu johtaa ihmiskunnan kannalta merkittäviin läpimurtoihin, kuten uuden sukupolven DNA-sekvensointiin.

Lämpimät onnitteluni!

Lisää kirjanmerkki