Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön videotervehdys YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolten kokousta (COP-15) valmistelevassa korkean tason tapahtumassa New Yorkissa 20.9.2022

Arvoisa yleisö, hyvät naiset ja herrat!

Maailman on taltutettava luontokatoa, ilmastonmuutosta ja saastumista koskeva kolminkertainen kriisi. Nyt on aika toimia. Joulukuussa pidettävään YK:n biodiversiteettikonferenssiin valmistautuessaan Suomi vahvistaa sitoutumisensa luontokadon pysäyttämiseen ja kehityksen suunnan kääntämiseen vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi sitoudumme turvaamaan alaa uudistavan maailmanlaajuisen biodiversiteettisopimuksen, joka luo meille kaikille luontomyönteisen maailman. Tämä tarkoittaa toimia, joilla suojellaan, ennallistetaan ja säilytetään maa- ja merialueita maailmanlaajuisesti ja muutetaan taloudet toimimaan luonnon kanssa, ei sitä vastaan.

Tämä edellyttää kaikkien osallistumista. Tarvitsemme hallituksiamme, yksityistä ja julkista sektoria. Tarvitsemme kansalaisyhteiskuntaa, alkuperäiskansoja, nuoria, maanomistajia ja tiedeyhteisöä. Koko yhteiskunnan kattava lähestymistapa auttaa meitä minimoimaan biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuvat haitalliset vaikutukset ja edistämään luontopositiivista toimintaa.

***

Suomi korostaa luontopohjaisten ratkaisujen merkitystä ekosysteemien ja lajien säilyttämisessä ja ennallistamisessa ja niiden kestävässä käytössä ja hallinnassa. Kestävien tuotanto- ja kulutustapojen sekä kiertotalouden edistäminen on välttämätöntä. Lisäksi meidän on lisättävä synergiaa ja yhteistyötä kansainvälisten sopimusten ja yleissopimusten välillä. Tämä on avain biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseen vuoteen 2030 mennessä.

Biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen osapuolten viidestoista konferenssi (COP15) on ratkaisevan tärkeä. Tavoitteenamme on kunnianhimoinen, vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevaa maailmanlaajuinen biodiversiteettikehys, joka pannaan täytäntöön täysimääräisesti ja tehokkaasti.

Meidän on myös kiireesti tehostettava ja nopeutettava toimiamme Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä on erityisen tärkeää nopeasti lämpenevillä arktisilla alueilla. Arktisten alueiden sulaminen kiihdyttää ilmastonmuutosta maailmanlaajuisesti. Kuten olen usein todennut: ”Jos menetämme arktisen alueen, menetämme koko maapallon”.

Yhdessä voimme pelastaa elämää ylläpitävät järjestelmät. Tehdään se nyt.

Lisää kirjanmerkki