Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Republikens president Sauli Niinistös anförande vid prisutdelningen av Millenniumpriset den 25 oktober 2022

Högt aktade professor Green, mina damer och herrar!

Genom Millenniumpriset för teknologi hedrar vi för tionde gången banbrytande innovationer. Innovationer som höjer livskvaliteten på vår planet.

De tidigare pristagarna har skakat om världen med teknologier såsom World Wide Web, LED-belysning, stamcellsforskning, programvara med öppen källkod och snabb DNA-sekvensering.

I år ansluter sig professor Greens innovation till denna framstående skara.

Klimatkrisen är en av de samverkande utmaningar vår planet står inför. Men vi får inte förlora hoppet: det finns ännu tid att agera. Världen behöver allas engagemang. Vetenskaplig forskning förser beslutsfattarna med fakta, som fungerar som beslutsunderlag. Forskningsgemenskapen är global och alla nationers insats behövs för att planeten ska hållas i gott skick och livsförutsättningarna förbättras.

Klimatförändringen är sammankopplad med energiomställningen och påverkar människor och industrier över hela världen. De traditionella kolintensiva energiteknologierna kommer gradvis att ersättas med förnybara energiresurser. De geopolitiska konsekvenserna av detta är redan stora.

Idag firar vi framstegen inom en av omställningens hörnstenar, nämligen solenergin. Solcellernas roll för att lösa klimatkrisen är betydelsefull genom att de minskar vårt beroende av fossila bränslen.

Professor Green,

Ni har konstaterat att en ”enorm omställning av historisk betydelse pågår”. Mänskligheten befinner sig tvivelsutan i ett vägskäl och Ni hjälper oss att välja riktning.

Ett av nyckelkriterierna för Millenniumpriset för teknologi är tillgänglighet. Professor Greens solcellsinnovation är ett framstående exempel på teknologi som kan användas av människor var som helst i världen. Av rika liksom av fattiga. Solpaneler kan installeras på anspråkslösa hus i byar på landsbygden, men också i förmögna bostadsområden i stora städer. Solenergin har blivit förmånligare under årens lopp.

Idag firar vi bedrifterna hittills inom grön energi. Låt mig med dessa ord gratulera Er, professor Green, till detta pris och Er forskning, som förbättrar vår planets välmående genom att bekämpa klimatförändringen.

Professor Green, jag ber Er komma upp på scenen för att ta emot Er utmärkelse.

Lisää kirjanmerkki