Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Republikens president Sauli Niinistös tal vid galamiddagen med anledning av statsbesöket av Kanadas generalguvernör Mary Simon den 7 februari 2023

Ärade generalguvernör, mina damer och herrar

Det har varit ett stort nöje och en ära, för mig och min maka, att välkomna er och er delegation på ert statsbesök till Finland. Vi har fina minnen från vårt eget statsbesök i Kanada 2014.

Sedan dess har samarbetet mellan Finland och Kanada ytterligare fördjupats. Vi delar samma värderingar, samma intressen och samma pragmatiska tänkesätt. Som vi har konstaterat tidigare i dag är det svårt att hitta frågor där vi inte är överens.

I november förra året var det 75 år sedan vi upprättade våra diplomatiska förbindelser. Dessvärre har det gångna året inte riktigt varit en tid för att fira. Rysslands anfallskrig har kastat sin skugga över oss alla.

För Finland och Kanada finns det specifika skäl att känna sig särskilt starkt berörd. För er är det den stora ukrainska diasporan. För oss är det vår långa gemensamma gräns med Ryssland.

Det positiva är att kriget har enat hela den transatlantiska gemenskapen i dess stöd till Ukraina. Dessutom har vi i Finland, tillsammans med Sverige, inlett en historisk omställning av vår utrikes- och säkerhetspolitik. Det återstår fortfarande två ratificeringar för att vårt Natomedlemskap ska bli verklighet. Men vi kommer aldrig att glömma att det var Kanada som öppnade slussarna, att ni som den första Natoallierade ratificerade vårt anslutningsprotokoll.

Det finns inte mycket vi är oense om. Men det finns ett område med rum för sund rivalitet och olika målsättningar. Det råkar nämligen vara så att våra länder har en gemensam pond hockey-tradition här i Helsingfors. Varje år spelar det lag som jag är med i mot den kanadensiska ambassadens lag. Det har alltid varit ett bra tillfälle att träffa kanadensiska diplomater och tjänstemän. Också sådana som jag inte har mött förut – eller efteråt heller, för den delen. Jag vill förstås på intet sätt antyda att det skulle ha varit fråga om spelarvärvningar enkom för detta.

Vi bjöd i själva verket också Saku Koivu till denna middag, men tyvärr kunde han inte närvara i dag. Årets match våra länder emellan är planerad till inkommande lördag. Vi är redo för utmaningen.

Som två nordliga nationer engagerar sig både Kanada och Finland djupt i Arktis – i skyddet av dess unika miljö och dess befolknings välbefinnande. Det är därför naturligt att den sista dagen av ert statsbesök för oss tillsammans till Polcirkeln.

I Rovaniemi i övermorgon kommer vi att fördjupa oss i klimatförändringar, utbildning och säkerhet ur ett arktiskt perspektiv. Jag hoppas uppriktigt att dessa samtal kommer att hjälpa oss att hitta ytterligare vägar för att intensifiera vårt samarbete i framtiden. Som partners, som allierade.

Tillåt mig utbringa en skål för er och för vänskapen mellan Finland och Kanada. Alltså, ajuinnata!

Lisää kirjanmerkki