Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Republikens president Sauli Niinistös tal vid en gemensam session mellan senaten och representanthuset i delstaten Washington i Washington State Capitol den 6 mars 2023

Guvernör Inslee, talman Heck, ledamöter i delstaten Washingtons senat och representanthus, domare i delstatens högsta domstol, bästa invånare i delstaten Washington

Det är ett stort nöje och en ära för mig att få tala inför denna publik.

Finland och Förenta staterna har en stark och långvarig relation. Geografiskt sett är vi långt ifrån varandra, men våra kulturella och historiska band är väldigt nära. Och viktigast av allt är att vi står för samma värderingar.

Den nuvarande kritiska geopolitiska situationen har fört oss närmare varandra än någonsin tidigare. Vi stärker nu våra band inom sektorer som försvar, handel, teknik och energisäkerhet. Och snart kan vi kalla varandra för allierade.

***

För drygt än ett år sedan inledde Ryssland sitt brutala angrepp på Ukraina och återinförde ett fullskaligt krig på den europeiska kontinenten. Under det gångna året har vi fått bevittna fasor som vi inte hade väntat oss att få se i Europa i vår tid. Städer har utplånats. Skolor, bostäder och kritisk infrastruktur har förstörts. Tusentals liv har förlorats. Miljoner människor har tvingats lämna sina hem.

I sitt tal nyligen i Warszawa sade president Biden att Rysslands invasion är en historisk prövning. En prövning inte bara för Ukraina, utan också för Europa, Amerika, Nato och alla demokratier. Ukraina har mött denna prövning med huvudet högt. Ukrainarna fortsätter att kämpa för sin frihet och för våra gemensamma värderingar med otrolig styrka och uthållighet.

Den transatlantiska gemenskapen står vid Ukrainas sida, stark och enad. I senat och parlament på båda sidor av Atlanten har gammal politik setts över och kraftfulla beslut har fattats. Tillsammans har vi gett Ukraina stora mängder militärt bistånd, materiellt stöd och humanitär hjälp. Vi måste fortsätta att göra det tills en rättvis och hållbar fred har uppnåtts.

***

För oss finländare väckte Rysslands angrepp ekon från vår egen historia. Det väckte vårt kollektiva minne. När president Franklin D. Roosevelt beskrev Finlands kamp mot Sovjetunionen i vinterkriget skrev han så här: ”Finlands folk har genom sin oöverträffade tapperhet och sitt starka motstånd inför överväldigande väpnade styrkor vunnit den moraliska rätten att leva i evig fred och självständighet i det land de så modigt har försvarat”.

Det verkar inte finnas något slut i sikte för Rysslands krig i Ukraina. Det är upp till Ukraina att besluta när det är dags för förhandlingar. Finland stöder Ukrainas initiativ för en rättvis fred. Och en sak är klar: ukrainarna har rätt att leva i fred och självständighet i sitt eget land.

***

I december 2021, när Rysslands president krävde att Nato inte får expandera österut, visste vi i Finland vad det hela gick ut på. Han försökte återupprätta inflytandesfärer. På detta sätt ville han också begränsa vår rätt att välja våra egna allierade. Det kunde vi inte gå med på.

Tio år tidigare – vid vårt allra första möte – hade jag sagt till president Putin att Finland, liksom varje suverän nation, maximerar sin egen säkerhet. Rysslands försök att begränsa vår beslutsfrihet och slutligen dess brutala angrepp på en annan suverän granne, gjorde vårt beslut klart. I maj 2022 beslutade Finland officiellt att ansöka om medlemskap i Nato.

Finland har alltid förstått att säkerhet inte är en självklarhet. Vi har hållit fast vid värnplikten och konsekvent investerat i vårt nationella försvar. År 2021 beslutade vi att köpa 64 nya F-35-jaktflygplan. Det är mycket för ett litet land. Finlands Natomedlemskap kommer således inte bara att maximera vår egen säkerhet. Vi kommer att bidra starkt till hela alliansens säkerhet.

Under vår anslutningsprocess har det stöd vi har fått från Förenta staterna varit överväldigande. President Biden har bidragit med sin pondus och sitt ledarskap till Finlands och Sveriges medlemskapsansökningar. Dussintals ledamöter av Förenta staternas senat och representanthus, från båda partierna, har arbetat outtröttligt för oss. Och amerikaner över hela landet har uttryckt sitt stöd till oss. För det vill jag tacka er.

Det saknas fortfarande två ratificeringar för att fullborda Finlands och Sveriges ansökningar om Natomedlemskap. Men jag hoppas och tror att Natotoppmötet i Vilnius kommer att bli en verklig uppvisning i allierad enighet med 32 medlemmar runt bordet.

***

Delstaten Washington är en av Finlands viktigaste partners i USA. De första finländarna bosatte sig här i slutet av 1800-talet. År 1915 fanns det ungefär 55 finländska familjer och 29 bastur i Finn Hill i Kirkland. Finland har idag en befolkning på 5,5 miljoner invånare och cirka 3 miljoner bastur. ”Bastukvoten” var ganska så rätt här i delstaten Washington för mer än hundra år sedan.

De finska och nordiska samhällena i Washington är fortfarande starka och aktiva. Vi är stolta över att till och med ha vår ”egen” representant här i delstatens senat, senator Marko Liias. Och så har vi förstås våra två representanter, anfallarna Joonas Donskoi och Eeli Tolvanen, i hockeylaget Seattle Krakens.

***

De många och överlappande kriser som vi står inför understryker behovet av partnerskap. För Finland är partnerskap med delstaterna i USA ett allt viktigare inslag i det bilaterala samarbetet.

År 2021 undertecknade Finland och delstaten Washington ett samförståndsavtal för att fördjupa våra ekonomiska band. Vi arbetar för att intensifiera vårt samarbete inom viktiga områden för framtiden: högteknologi och grön omställning. Jag hoppas att detta besök kan bidra till att driva detta arbete framåt. Jag har med mig en grupp ledande finländska företag som arbetar inom dessa områden.

I den globala kampen mot klimatförändringarna är Finland och Washington föregångare. Finlands mål är att vara klimatneutralt år 2035. För att nå detta mål krävs investeringar, politiskt ledarskap, beslutsamhet och innovation. Men som jag tänker ska hållbarhet inte ses som en uppoffring utan som en möjlighet.

Att bekämpa klimatförändringarna är helt avgörande för vår planets överlevnad. Men det är också ekonomiskt förnuftigt. De globala marknaderna för grön teknik växer snabbt och erbjuder en enorm potential för föregångare som oss.

I framtiden kommer vår konkurrenskraft och nationella säkerhet att vara nära knutna till ny teknik. Inom områden som 6G, kvantdatorer och artificiell intelligens har vi mycket att vinna på samarbete. Endast tillsammans kan vi se till att denna avgörande teknik utvecklas och används i linje med våra egna värderingar.

Jag litar på att det goda arbete som vi har påbörjat mellan Finland och delstaten Washington kommer att bära frukt och gynna inte bara oss utan även det större internationella samfundet.

***

Ju större utmaningar vi står inför, desto viktigare är det att vi möter dem tillsammans. Europa behöver Förenta staterna. Men Förenta staterna behöver också Europa. Tillsammans har vi byggt upp och upprätthållit de internationella institutionerna och ordningen efter andra världskriget från Förenta nationerna till Bretton Woods. Och tillsammans kommer vi att fortsätta att upprätthålla och återuppliva denna ordning, även efter det pågående kriget.

Tack.

Lisää kirjanmerkki