Dokumentarkiv och kronologi för Finlands utrikespolitik

Utrikespolitiska institutet

Utrikespolitiska institutet är en forskningsanstalt. Dess uppgift är att framställa aktuell information om internationella relationer och EU-frågor. Institutet sköter sin uppgift genom att bedriva forskning, ordna nationella och internationella seminarier samt genom att publicera rapporter om forskningsrön och aktuella internationella frågor. Institutet ger också ut tidningen Ulkopolitiikka (Utrikespolitik) samt upprätthåller ett specialbibliotek för internationella relationer.

Målet för institutets forskning är att producera högklassigt och faktabaserat material för det vetenskapliga samfundet, politiska beslutsfattare och för samhällsdialogen. Institutet fokuserar sin verksamhet på att upprätthålla aktiva internationella relationer. Institutets forskare deltar i den aktuella debatten genom att skriva artiklar för dagstidningar och tidskrifter och för publikationer inom sitt fack samt genom att verka som experter i olika medier. De deltar också i nationella ochinternationella seminarier, konferenser och andra evenemang.

Finlands riksdag beslöt vid sitt hundraårsjubileumsplenum i juni 2006 att grunda Utrikespolitiska institutet. Riksdagen svarar också för institutets finansiering. Institutet är oavhängigt i sin forskning. Dess verksamhet leds av en styrelse som består av nio ledamöter. I anslutning till forskningsinstitutet finns också en delegation och ett vetenskapligt råd.