30.1.2019
De senaste talen har lagts till i arkivet
I januari har de ledande utrikespolitiska aktörernas senaste tal lagts till i arkivet.

4.7.2018
De senaste talen har lagts till i arkivet
I början av juli har de ledande utrikespolitiska aktörernas senaste tal lagts till i arkivet.

5.2.2018
De senaste talen har lagts till i arkivet
I början av februari har de ledande utrikespolitiska aktörernas senaste tal lagts till i arkivet.

Eilen-arkivet är ett nätarkiv som Utrikespolitiska institutet upprätthåller. Arkivet som omfattar viktiga utrikespolitiska tal och dokument är öppet för alla. Arkivet har därtill en kronologi som upptar de för den finländska utrikespolitiken viktigaste händelserna från 1973 och framåt.

Eilen-arkivet ingår som en del i Utrikespolitiska institutets projekt Finlands utrikespolitik, vars syfte är att stärka forskningen inom finländsk utrikespolitik. Förutom att upprätthålla arkivet ordnar man inom ramen för projektet forskningsseminarier samt ger ut publikationsserien Finnish Foreign Policy Papers.

Läs mer

FIIA

Utrikespolitiska institutet är en forskningsanstalt. Dess uppgift är att framställa aktuell information om internationella relationer och EU-frågor. Institutet sköter sin uppgift genom att bedriva forskning, ordna nationella och internationella seminarier samt genom att publicera rapporter om forskningsrön och aktuella internationella frågor.

www.fiia.fi