Dokumentarkiv och kronologi för Finlands utrikespolitik

Understödjare

Utrikesministeriet har understött bildandet av Eilen –arkivet under åren 2011-2012. Kone-stiftelsen har 3.12.2012 beviljat 25 000 € till vidareutvecklandet av arkivet.