Archive and Chronology of Finnish Foreign Policy
Bookmark

Pääministeri Petteri Orpon puhe tasavallan presidentille uuden hallituksen tervehdyskäynnillä tasavallan presidentin luona 20.6.2023

Herra tasavallan presidentti,

Ärade republikens president,

Suomalaiset ovat äänestäneet muutoksen puolesta. Huhtikuun vaaleissa suomalaiset valitsivat 200 kansanedustajaa huolehtimaan Suomen ja suomalaisten yhteisistä asioista. Suurimmaksi puolueeksi nousi Kansallinen Kokoomus 48:lla kansanedustajalla. Kokoomuksen johdolla aloitettiin hallitustunnustelut kaikkien eduskuntapuolueiden kesken. 

Hallitustunnustelujen pohjalta kutsuin hallitusneuvotteluihin kokoomuksen lisäksi perussuomalaiset, RKP:n ja kristillisdemokraatit. Neuvottelevia puolueita yhdistää yhteinen näkemys julkisen talouden tilasta ja tarvittavista muutoksista talouskasvun aikaansaamiseksi ja hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen turvaamiseksi. On pakko laittaa suu säkkiä myöten, jotta hyvinvointia on myös huomenna. Puolueiden yhteisenä tavoitteena on kestävän kasvun Suomi, jonka menestys pohjautuu työlle ja yrittämiselle. 

Onnistuneen hallituskauden perusta on luottamus. Luottamus toisiimme. Luottamus siihen, että vaikeatkin asiat ovat ratkottavissa. 

Tätä luottamusta lähdettiin rakentamaan yhteisen tilannekuvan luonnilla ja asioihin perehtymällä. Hallitusneuvotteluissa kuultiin ennätysmäärä asiantuntijoita yhteiskunnan eri sektoreilta, aina elinkeinoelämästä kansalaistoimijoihin. Kaikki viisaus ei asu meissä päättäjissä tai Säätytalon sisällä, ja siksi ohjelman syntymiselle oli rikkaus kuulla laajaa asiantuntijajoukkoa. 

Neljän erilaisen puolueen neuvotteluissa oli tärkeää löytää yhdistävät tekijät. Vaikka erimielisyydet nousevat mediaan herkimmin, neljällä puolueella on myös paljon yhteistä.

Vi tror att välfärdssamhällets tjänster tryggas genom en stark och stabil offentlig ekonomi. I Finland är företagande och arbete lönsamt och fruktbart. Marknadsekonomi och livskraftiga företag är Finlands styrka. Hög kompetens utgör grunden för den finländska framgången. Ren energi är vårt arv till de kommande generationerna.

Tämän hallituksen tavoitteena on vahva ja välittävä Suomi, joka pärjää maailman myrskyissä. Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut peruuttamattomasti ja Euroopan turvallisuuteen kohdistuu vakavin uhka vuosikymmeniin. Hallituksen tehtävä on rakentaa vahvaa Nato-Suomea ja edistää aktiivista EU-politiikkaa. 

Vahvassa ja välittävässä Suomessa ihmisillä on mahdollisuus kasvattaa osaamistaan, työllistyä, pärjätä palkallaan tai eläkkeellään ja elää turvassa. Yhteiskunnassa, jossa perusasiat ovat kunnossa, ihmisillä on oikeus ja vapaus tavoitella oman näköistään hyvää elämää. Ihmiset tuntevat osallisuutta ja luottamusta toisiinsa. Heikoimmista pidetään huolta. Valtiovallan tehtävä on tarjota puitteet vapaudelle ja mahdollisuuksille.

Yhteinen hallitusohjelmamme perustuu konkreettisiin ja rehellisiin ratkaisuihin. Huolehdimme suomalaisten palveluista. Kasvatamme yritysten mahdollisuuksia luoda työtä ja saada aikaan kasvua. Suomalaisten osaamisesta huolehditaan. Panostamme erityisesti koulutuspolun alkupäähän, jotta jokainen pärjää lähtökohdista riippumatta. Panostamme puhtaaseen energiaan, jonka avulla samaan aikaan torjumme ilmastonmuutosta ja luomme kasvua. Pidämme huolta turvallisuudesta niin kodeissa, kaduilla kuin rajoilla. 

Uusi hallitus on sitoutunut kantamaan vastuun ja tekemään tarvittavat päätökset Suomen ja suomalaisten hyväksi. Tämä hallitus huolehtii, että muutos parempaan voidaan tehdä turvallisesti ja niin, että kaikki pysyvät mukana. 

Arvoisa tasavallan presidentti,

Ärade republikens president,

På den tillträdande regeringens vägnar tackar jag Er för Er hälsning och det stöd Ni utlovat. Jag ber Er ta emot regeringens hälsning och försäkran om dess högaktning.

Nyt työnsä aloittavan hallituksen puolesta kiitän Teitä tervehdyksestänne ja lupaamastanne tuesta. Vastaanottakaa hallituksen tervehdys ja kunnioituksen vakuutus.

Bookmark