Archive and Chronology of Finnish Foreign Policy
Bookmark

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe eronneelle hallitukselle Presidentinlinnassa 20.6.2023

Arvoisa kansanedustaja Marin

Kiitän teitä ystävällisistä sanoistanne ja samalla kiitän teitä ja koko hallitusta näiden vaikeitten vuosien työstänne ja hyvästä yhteistyöstä.

Nimittäessäni hallituksenne joulukuussa 2019 totesin, kuinka maailma ympärillämme on epävakaa ja kuinka maailmanpolitiikan kehityskulkuja on entistä vaikeampi ennustaa.

Tämä ennuste kävi monin tavoin kaudellanne toteen. Ensin korona ja sitten Venäjän sota Ukrainassa osoittivat kouriintuntuvasti maailman yllätyksellisyyden ja siitä seuraavan epävakauden, vaarallisuudenkin.

Silti vaikeissa oloissa on kyetty turvaamaan tärkein: Suomen ja suomalaisten turvallisuus.

Yhdessä me suomalaiset olemme näistäkin kriiseistä selvinneet. Ne ovat osoittaneet Suomen kyvyn nopeaan ja tehokkaaseen päätöksentekoon myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. Koronan aikana todettiin kahdesti poikkeusolot, joiden mahdollistamien valtuuksien nojalla torjuttiin pahinta kärsimystä. Päätös Natoon liittymisestä tehtiin nopeasti, mutta samalla laajapohjaisen ja huolellisen kansallisen valmistelun ja keskustelun jälkeen. Ukrainan tukemisessa olemme seisoneet tiiviisti länsimaisessa rintamassa.

Samalla näissä yhteiskuntaamme kohdanneissa kriiseissä osoitettiin suomalaisen kansanvallan voima. Tärkeimmät ulko- ja turvallisuuspoliittiset päätökset on tehty ja tehdään jatkossakin yhdessä eduskunnan kanssa. Ulkopolitiikka ei katso vaalikausien vaihtumista vaan edellyttää pitkää, vakaata linjaa.

Hallituskaudellanne tapasin eduskunnan valiokuntia kolmisenkymmentä kertaa. Nämä jo perinteiseksi muodostuneet tapaamiset, joissa on edustettuna sekä hallitusta että oppositiota, ovat muotoutuneet erittäin hyödyllisiksi yhteisen tilannekuvan ylläpitäjiksi. Osan teistä siirtyessä nyt oppositioon nämä yhteiset tapaamiset ovat myös osaltaan varmistamassa Suomen ulkopolitiikan jatkuvuutta uuden hallituksen ryhtyessä asioita hoitamaan.

Arvoisa kansanedustaja Marin

Kiitän teitä ja johtamanne hallituksen ministereitä työstänne Suomen hyväksi ja toivotan teille menestystä tulevissa tehtävissänne.

Bookmark