Archive and Chronology of Finnish Foreign Policy
Bookmark

Republikens president Sauli Niinistös tal till den avgående regeringen i Presidentens slott den 20 juni 2023

Ärade riksdagsledamot Marin

Tack för era vänliga ord. Jag vill också tacka er och hela er regering för ert arbete och det goda samarbetet under dessa svåra år.

När jag utnämnde er regering i december 2019 konstaterade jag att världen omkring oss är instabil och att det är allt svårare att förutse hur världspolitiken kommer att utvecklas.

Denna förutsägelse besannades på många sätt under er regeringsperiod. Först visade coronapandemin och sedan Rysslands krig i Ukraina på ett påtagligt sätt hur överraskande världen är och hur mycket instabilitet, till och med fara, detta orsakar.

Även i svåra förhållanden har vi lyckats trygga det viktigaste: Finlands och finländarnas säkerhet.

Tillsammans har vi finländare övervunnit även dessa kriser. De har visat Finlands förmåga att fatta snabba och effektiva beslut även under exceptionella förhållanden. Under coronapandemin konstaterades det vid två olika tillfällen ett läge med undantagsförhållanden. Med stöd av de befogenheter som detta möjliggjorde lyckades man undvika ytterligare lidande. Beslutet att gå med i Nato fattades snabbt, likväl efter en omfattande och omsorgsfull nationell beredning och debatt. I vårt stöd till Ukraina har vi resolut slutit upp med resten av västvärlden.

Samtidigt visar dessa kriser i vårt samhälle den finländska demokratins styrka. De viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska besluten har fattats och kommer även i fortsättningen att fattas tillsammans med riksdagen. Utrikespolitiken omvandlas inte från en valperiod till en annan, utan kräver en långsiktig, stabil linje.

Under er regeringsperiod träffade jag riksdagens olika utskott ett trettiotal gånger. Dessa möten, där både regeringen och oppositionen är representerade, har blivit något av en tradition och de är mycket värdefulla för att upprätthålla en gemensam lägesbild. När en del av er nu går över till oppositionen bidrar dessa gemensamma möten också till att säkerställa kontinuiteten i den finska utrikespolitiken när den nya regeringen tar över.

Ärade riksdagsledamot Marin

Jag tackar er och ministrarna i er regering för ert arbete för Finlands väl och önskar er framgång i era kommande uppdrag.

Bookmark