Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Ulkoministeri Paavo Väyrysen lausunto YK:n turvallisuusneuvoston huippukokouksesta

YK:n turvallisuusneuvosto kokoontui korkeimmalla poliittisella tasolla 31.1.1992 New Yorkissa. Huippukokouksen päätteeksi annettiin yhteinen julkilausuma. Suomi pitää tervetulleena sitä, että turvallisuusneuvosto haluaa näin korostaa YK:n merkittävää roolia maailmanrauhan takaajana ja
ylläpitäjänä myös nykyisessä muuttuvassa maailmantilanteessa.

Huippukokouksen julkilausumassa käsitellään YK:n toimintaan liittyviä laaja-alaisia haasteita alueellisten kriisien ja sotilaallisten konfliktien ratkaisussa, YK:n jäsenvaltioiden sitoutumista peruskirjan mukaisiin toimiin kollektiivisen turvallisuuden lisäämiseksi samoin kuin jäsenvaltioiden
velvollisuutta tehostaa toimia aseidenriisunnan ja asevalvonnan alueilla.

Suomi on erityisen ilahtunut siitä, että turvallisuusneuvosto kiinnittää huomiota myös rauhanturvatoiminnan edelleen tehostamisen sekä kollektiivisen turvallisuuden ylläpitämisen välttämättömyyteen. Näihin samoihin kysymyksiin pohjoismaiden ulkoministerit kiinnittivät huomiota 21.1.
Reykjavikissa pitämänsä ulkoministerikokouksen yhteydessä antamassaan turvallisuusneuvoston huippukokousta koskeneessa julkilausumassa.

Lisää kirjanmerkki