Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Republikens president Sauli Niinistös videohälsning till de finsk-ugriska folkens världskongress den 16–18 juni 2021

Ärade representanter för de finsk-ugriska folken och observatörer vid världskongressen, Jag vill tacka president Kaljulaid för den vänliga inbjudan till att delta i denna åttonde världskongress för de finsk-ugriska folken.

Världskongressen ordnas med fyra års mellanrum, men arbetet för de finsk-ugriska språken och den finsk-ugriska kulturen pågår dagligen. Ni ska alla ha ett stort tack för det viktiga arbete som ni gör för att bevara och utveckla vårt gemensamma kulturarv.

Jag skulle gärna vara med er på plats i den vackra staden Tartu. På grund av pandemin är det tyvärr inte möjligt den här gången. Det finns i varje fall ett särskilt värde i att den här kongressen äntligen ordnas i år efter att den ställdes in ifjol.

Det känns ofta som om vi lever i en ständigt pågående omvälvning. Vi vill alla ha stabilitet – saker som ger oss trygghet när världen förändras. Vår kultur, vårt språk, våra traditioner – de ger oss kontinuitet och skapar en fast punkt i livet.

Ett tema för årets världskongress är klimatförändringen. Klimatförändringen berör oss alla. Den påverkar vår miljö och kräver att vi alla, både stater och individer, skrider till handling. De finsk-ugriska folken lever i områden som redan nu skakas om på ett grundläggande sätt av klimatförändringen. Klimatet blir varmare tre gånger snabbare i det arktiska området än på jordklotet i genomsnitt. Det är viktigt att information om klimatförändringen finns tillgänglig också på små minoritetsspråk.

Det finsk-ugriska samarbetet bygger på förtroende, öppenhet och diskussion. Vi känner varandra. Bland bekanta kan vi gemensamt stödja varandra i att bevara vårt gemensamma arv och möta gemensamma utmaningar.

I dessa tider när vi inte kan resa och besöka varandra som vanligt är det viktigt att vi håller kontakterna vid liv på andra sätt. Tack vare tekniken kan vi utbyta tankar även när vi är fysiskt långt ifrån varandra. Även mellan och inom de finsk-ugriska folken kan man skapa nya vägar till samarbete och hitta nya sätt att upprätthålla och stärka våra språk och kulturer.

Virtuell kontakt kan emellertid aldrig helt ersätta möten ansikte mot ansikte. Jag hoppas att vi snart kan fortsätta det här arbetet genom att träffa och besöka varandra. Jag önskar er alla en intressant och produktiv kongressdag, både ni som befinner er i Tartu och ni som deltar i kongressen på distans.

Lisää kirjanmerkki