Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen puhe Vainojen uhrien muistopäivän tilaisuudessa 27.1.2022

Holokaustin muistopäivänä, jota Suomessa vietetään Vainojen uhrien muistopäivänä, muistamme suvaitsemattomuuden, vihan ja väkivallan tuhovoimalle menetettyjä ihmishenkiä. Kun hiljennymme yhteisen surun äärelle, katsomme taaksepäin. Tämä päivä muistuttaa meitä kollektiivisesti kipeästä historiasta ja velvoittaa meidät kaikki tuntemaan vastuumme vihapuheen, rasismin ja erityisesti antisemitismin – Euroopan perisynnin - kitkemisessä.

Elämme maailmassa, jossa toista ihmistä demonisoivat lausunnot, salaliittoteoriat ja suoranaiset valheet historian kulusta vaativat, etteivät hyvät ihmiset ole hiljaa. Hannah Arendtin kenties siteeratuimman ajatuksen mukaan ihmisten pahuus ei ole erityislaatuista, vaan olemukseltaan arkista. Se on tavallisten ihmisten välinpitämättömyyttä ihmisarvon loukkauksia kohtaan.
 
Hyvät kuulijat,

Vuonna 2018 Euroopan unionin perusoikeusvirasto FRA varoitti nousevasta antisemitismistä Euroopassa. Rasismi voi versoa vaikkapa maahanmuuttovastaisuudesta tai islamofobiasta, mutta ennen pitkää antisemitismi tulee osaksi rasistista vihanlietsontaa. Valitettavasti muutosta parempaan ei ole tapahtunut. Tuore perusoikeusviraston raportti viittaa tilanteen pahentuneen.

Euroopan komissio esitti 5. lokakuuta 2021 ensimmäisen EU:n strategian antisemitismin torjumiseksi ja juutalaisen elämäntavan vaalimiseksi.

Suomi näkee komission esityksen arvon ja pitää tärkeänä, että torjumme antisemitismin sen kaikissa muodoissaan yhdessä, yhtenä eurooppalaisena rintamana.

EU-strategian ensimmäinen pilari keskittyy antisemitismin torjuntaan sen kaikissa muodoissa, mukaan lukien verkossa esiintyvä antisemitistinen vihapuhe. Komissio tukee jäsenvaltioita kansallisten toimien laatimisessa ja täytäntöönpanossa.

Toinen pilari tukee uskonrauhaa ja uskonnon harjoittamisen turvallisuutta. Komissio aikoo myöntää EU:n rahoitusta julkisten tilojen ja uskonnonharjoittamispaikkojen suojelun parantamiseen. Osana tätä turvataan juutalaista kulttuuriperintöä Euroopassa ja lisätään tietoisuutta juutalaisesta elämäntavasta.

Kolmas pilari tukee tietoamme historiasta.  Euroopan on muistettava ja tunnettava myös kauhistuttavat osat historiaansa. Tämä edellyttää holokaustin perinnön ja historian näkyvyyden lisäämistä monissa eri hankkeissa, kuten holokaustiin liittyvien tapahtumapaikkojen kartoitusta ja aiheeseen liittyvää tutkimusta.

Eurooppa ei voisi ikinä hyväksyä omaa historiaansa muistavan Memorial -järjestön lakkauttamista. Euroopan ja eurooppalaisten kansakuntien historiaa ei saa perustaa nationalismille ja totuuden kieltämiselle.

Suomikaan ei ole suojassa antisemitismiltä. Suomessakin Helsingin juutalainen seurakunta joutuu käyttämään varoja vartiointiin ja muihin turvatoimiin. Antisemitistiseen retoriikkaan on puututtava. Meidän on yhteiskuntana puolustettava oikeusvaltiota, tasa-arvoa, solidaarisuutta, uskonvapautta ja jokaiselle kiistatta kuuluvaa jakamatonta ihmisarvoa.
 
Hyvät kuulijat,

Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella 2019 kutsuin koolle jäsenmaiden korkean tason keskustelutilaisuuden vihapuheen, viharikosten ja antisemitismin torjunnasta Euroopassa. Tuo tapaaminen oli viesti Suomen valtiovallalta: emme hyväksy rasismia tai vihapuhetta. Me emme koskaan hyväksy antisemitismiä sen missään muodossa.

Marinin hallitus tekee työtä vihapuheen, rasismin ja antisemitismin torjumiseksi. Julkaisimme vuonna 2019 Suomen kolmannen Kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelman. Viime syksynä hyväksytty Rasismin vastainen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelma on keskeinen Sanna Marinin hallituksen syrjinnän vastaiselle työlle.
 
Hyvät naiset ja herrat,

Suomessa, Euroopassa tai maailmassa ei saa olla tilaa antisemitismin kaltaiselle vihailmiölle. Meidän on väsymättä puolustettava yhteisiä arvojamme ja rakennettava sellaista Suomea, Eurooppaa ja maailmaa, jossa oikeusvaltioperiaate, demokratia, ihmisoikeudet sekä tasa-arvo toteutuvat täysimääräisesti.

Tänään on päivä, jolloin muistamme. Kaikkina muina päivinä toimimme, jotta tulevaisuudessa kenenkään ei tarvitsisi tuntea pelkoa.

Lisää kirjanmerkki