Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Pääministeri Marinin puheenvuoro eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa 15.3.2022

Arvoisa puhemies,

Venäjä jatkaa Ukrainassa hyökkäystään kovin seurauksin ukrainalaisille. Laaja kansainvälinen yhteisö on tuominnut Venäjän sotatoimet selkeästi ja voimakkaasti. 

Talvisodan päättymisen vuosipäivää vietettiin sunnuntaina. Mekin taistelimme itsenäisyytemme puolesta ja nyt samassa tilanteessa ovat Ukrainan kansalaiset.

Lukuisat suomalaiset antavat apua Ukrainalle. Suomesta lähteneet suojavarusteet, lääkintätarpeet ja aseet ovat jo ukrainalaisten käytössä heidän puolustautuessaan hyökkääjää vastaan.

Venäjän ainoa ystävä Euroopassa löytyy Valko-Venäjän johdosta, jonka toimet Ukrainaa vastaan ovat tuomittavia nekin. 

Avainasemassa on presidentti Vladimir Putin. Eri maiden johtajat Tasavallan Presidentti Sauli Niinistöä myöten ovat pyrkineet saamaan hänet päättämään sodan. 

Venäjän puheilla, tulivatpa ne miltä tasolta tahansa, ei ole kuitenkaan ollut tähän asti tekemistä aitojen rauhanpyrkimysten kanssa. 

Euroopan unionin johtajat kokoontuivat viime viikon lopulla Versaillesissa. Vaadimme Venäjää lopettamaan sotatoimet välittömästi ja ehdoitta. Sotarikoksiin syyllistyneet tullaan saattamaan vastuuseen. Tulemme nopealla aikataululla vielä voimistamaan pakotteita, joilla on jo nyt tuntuva vaikutus Venäjän talouteen.

Euroopan unioni tukee vankasti Ukrainan itsenäisyyttä, itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta. Lähetimme Versaillesista toivon viestin ukrainalaisille: Ukraina kuuluu eurooppalaiseen perheeseemme. Ukraina on jättänyt hakemuksensa Euroopan unionin jäseneksi ja saamme siitä komissiolta asiaan kuuluvan lausunnon. Samalla voimistamme tukeamme Ukrainalle.
Versaillesin epävirallinen Eurooppa-neuvosto osoitti, että unioni on tarvittaessa yhtenäinen, nopea ja päättäväinen.

Versaillesissa korostui yhteisymmärrys siitä, että solidaarisuudella on entistä suurempi merkitys Euroopalle. Suomi on aktiivinen, jotta Euroopan unionin yhteinen avunantovelvoite on uskottava ja tehokas. Teemme tässä läheistä yhteistyötä Ruotsin kanssa. 

Valtaosa EU:n jäsenvaltioista perustaa puolustuksensa Naton turvatakuuseen, pelotteeseen ja yhteiseen puolustukseen. Emme ole EU:ssa luomassa päällekkäisiä ratkaisuja Naton kanssa vaan EU:n ja Naton välinen yhteistyö on voimavara ja välttämättömyys. 

Tulemme investoimaan EU:n puolustuskykyyn enemmän, tiivistämään yhteistyötä esimerkiksi kyberturvallisuudessa ja etsimään kannustimia yhteishankkeisiin. Totesimme kokouksessamme viime viikolla, että meidän tulee voida käyttää EU:n keinovalikoimaa tehokkaammin hybridisodankäyntiin varautumiseksi. Meidän tulee vahvistaa EU:n teknologista ja teollista pohjaa myös puolustuksen alalla ja komission puolustuspaketti antaa hyvät lähtökohdat tälle työlle.
Edessämme on vielä keskustelu siitä, miten Euroopan unioni löytää resurssit aloitettuun työhön. Keinojen tulee löytyä, jotta pystymme rahoittamaan EU:n vahvistamisen turvallisuusympäristön vaatimalle tasolle. 

Viimeistelemme seuraavaksi Euroopan unionin strategisen kompassin, joka esitellään Eurooppa-neuvostolle ensi viikolla. 

Aloitimme Versaillesissa myös työn, jolla Euroopan unioni katkaisee energian riippuvuussuhteet Venäjään. EU:n on saavutettava nopealla tahdilla riippumattomuus venäläisestä kaasusta, öljystä ja hiilestä. Ilmastotavoitteiden saavuttaminen ja energiaturvallisuuden vahvistaminen kulkevat käsi kädessä. 

Meillä on nyt tilaisuus päästä eroon fossiilisista polttoaineista jopa aiottua nopeammin sekä esimerkiksi saattaa loppuun Euroopan kaasu- ja sähköverkkojen yhteenliittyminen. Suomen huoltovarmuus on hyvällä tasolla, mutta koko Eurooppaa ja ensi talvea ajatellen vaaditaan huolellista varautumista.  

Myös taloudessa on pyrittävä Euroopan riippuvuuksien vähentämiseen. Meidän tulee tarkastella laajasti kansallisia toimia, joilla voidaan lieventää kriisin vaikutuksia ja tukea kasvun edellytyksiä. Jatkamme Versaillesissa aloitettua keskustelua mahdollisista EU-tason toimista ja vaihtoehdoista ensi viikolla.

Hallitus tulee antamaan huhtikuussa selonteon eduskunnalle, joka kattaa laajasti kansallisia toimia tilanteeseen vastaamiseksi. Eduskunta on oikea paikka siitä keskustelemiseksi.

Selonteon tärkeä osuus tulee koskemaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Suomen tärkein viitekehys ja turvallisuusyhteisö on Euroopan unioni, joka toimii tässä tilanteessa ennen näkemättömällä päättäväisyydellä. 

Liityimme unioniin kylmän sodan päätyttyä osana poliittista ja taloudellista yhteenliittymistämme länteen. Johdonmukainen linjamme lähtee siitä, että Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka ylläpitää vahvaa ja uskottavaa kansallista puolustuskykyä. Osallistumme tätä kykyä vahvistavaan puolustusyhteistyöhön ja tasavallan presidentin Sauli Niinistön tapaaminen presidentti Joe Bidenin kanssa viitoitti yhteistyön suuntaa Yhdysvaltojen kanssa. Puolustusministeri Antti Kaikkonen tulee pian kertomaan viime aikojen askeleista. 

Olemme onnistuneet säilyttämään kansallisen liikkumatilamme ja valintamahdollisuudet, joihin kuuluu mahdollisuus hakea Naton jäsenyyttä.

Kylmän sodan jälkeinen turvallisuusjärjestys on kuitenkin murtunut. Näemme nyt miten Venäjä tulee toimimaan todennäköisesti hyvin pitkään. Tässä uudessa ympäristössä myös Suomen tulee arvioida keinoja turvallisuuden vahvistamiseksi. Oikea paikka tästä keskustelemiseksi on eduskunta, ja haluan kiittää kutsusta antaa tämä ajankohtaiskatsaus.

Lisää kirjanmerkki