Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Poista kirjanmerkki

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe kadettien ylentämis- ja nimittämistilaisuudessa 26.8.2022

Arvoisat kadetit,

Onnittelen teitä suorittamastanne sotatieteiden kandidaatin tutkinnosta. Ylennän vänrikin ja aliluutnantin sotilasarvossa olevat kadetit luutnanteiksi sekä nimitän kadetit upseerin ja määräaikaisen nuoremman upseerin virkoihin.

Tämä päivä on urallanne erityinen. Olette päättäneet opiskelunne ja seuraavaksi astutte ensimmäisiin tehtäviinne Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa. Aloitatte upseerinuranne aikana, jolloin maailma on epävakaassa tilassa. Eikä ole nähtävissä, että suunta olisi muuttumassa. Geopoliittiset jännitteet kasvavat eri puolilla maailmaa ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut sodan Eurooppaan. Ammatillisesti teidän on hyvä varautua myös mahdollisiin odottamattomiinkin tilannekehityksiin.

Opiskelujenne aikana Suomi on vahvistanut sotilaallista sidettään läntisten kumppanien kanssa. Suomalaisen sotilaan kyky on havaittu. Kansainvälisistä harjoituksista kantautuu myönteisiä arvioita sotilaidemme ammattitaidoista.

Maanpuolustustahtomme on nyt suurempi kuin vuosikymmeniin. Emme ole ummistaneet silmiämme mahdollisilta uhilta ja olemme huolehtineet maanpuolustuksemme resursseista. Valmiutemme on kunnossa. Ja niin on oltavakin, sillä me suomalaiset olemme itse päävastuussa puolustuksemme järjestämisestä, vaikka saisimme tukea liittolaisilta.

Suomen tuleva Nato-jäsenyys tulee näkymään valmistuvien upseerien tehtävissä uranne aikana. Upseerien tehtäväkenttä monipuolistuu, ja suomalaiselle sotilasosaamiselle on varmasti kysyntää tulevina vuosina myös Naton rakenteissa. Laadukas koulutus on luonut teille valmiuksia ottaa vastaan kansainvälisiä tehtäviä uranne aikana.

Muistakaa esimerkkinne voima varusmiesten koulutuksessa. Tämä on sekä arjen voimavara, että teitä kaikkia velvoittava asia. Suomalaiset luottavat Puolustusvoimiinsa ja siihen, että upseerit ja muu kantahenkilökunta ovat tämän luottamuksen arvoisia. Tämä vahva luottamus on ansaittu vuosikymmenten sitoutuneella työllä. Myös jatkossa Puolustusvoimilta tullaan kysymään korkean moraalin ja esimerkin antamaa voimaa. Teillä upseereina on aivan erityinen vastuu myös tässä suhteessa.

Arvoisa Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, opettajat ja henkilökunta,

Kiitän teitä hyvin tehdystä työstä. Olette luoneet nuorille upseereille vahvan perustan suoriutua vaativassa ammatissaan. Laadukkaan koulutuksen myötä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön osaaminen tulee säilymään korkeana myös tulevina vuosikymmeninä.

Nuoret upseerit,

Onnittelen teitä ja omaisianne tänä arvokkaana juhlapäivänä. Toivotan teille menestystä tulevissa tehtävissänne.

Poista kirjanmerkki