Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Republikens president Sauli Niinistös tal vid befordringen och utnämningen av kadetter den 26 augusti 2022

Ärade kadetter!

Jag gratulerar er till er kandidatexamen i militärvetenskaper. Jag befordrar kadetterna med militärgraden fänrik och underlöjtnant till löjtnanter och utnämner kadetterna till officerstjänst eller till visstidstjänst som yngre officer.

Denna dag är unik i er karriär. Ni har avslutat era studier och tillträder härnäst era första tjänster vid Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet. Ni inleder er officerskarriär i en tid då läget i världen är instabilt. Och det finns inga tecken på en förändring. De geopolitiska spänningarna ökar på olika håll i världen och till följd av Rysslands invasion av Ukraina är det krig i Europa. I ert yrke bör ni vara beredda på eventuella oväntade händelseförlopp.

Under er studietid har Finland stärkt sina militära band med sina västliga partner. Den finländska soldatens kompetens har noterats. I internationella övningar har våra soldater fått positiva omdömen för deras professionalism.

Vår försvarsvilja är nu starkare än på flera årtionden. Vi har inte blundat för potentiella hot och vi har tagit hand om resurserna för vårt försvar. Vår beredskap är i ordning. Det måste den också vara, eftersom vi finländare själva har det primära ansvaret för att organisera vårt försvar, även om vi får stöd av våra allierade.

Under er karriär kommer Finlands blivande medlemskap i Nato att synas i arbetet för de officerare som utexamineras. Officerarnas uppdragsområde blir allt mångsidigare, och under kommande år finns det säkert efterfrågan på finländsk militär kompetens även inom Nato. Den högkvalitativa utbildning ni har fått ger er beredskap att ta emot internationella uppdrag under er karriär.

När ni utbildar beväringar ska ni komma ihåg styrkan i att föregå med exempel. Detta är dels en tillgång i vardagen, dels en skyldighet ni alla har. Finländarna litar på Försvarsmakten och på att officerarna och den övriga stampersonalen är värda detta förtroende. Det starka förtroendet är resultatet av flera årtionden av hängivet arbete. Också framöver förväntas Försvarsmakten visa prov på hög moral och föregå med gott exempel. Som officerare har ni ett alldeles särskilt ansvar även i detta avseende.

Ärade rektor, lärare och personal vid Försvarshögskolan!

Jag vill tacka er för ett väl utfört arbete. Ni har skapat en stark grund för att de unga officerarna ska klara av sitt krävande yrke. I och med den högklassiga utbildningen kommer kompetensen hos de anställda vid Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet att vara hög även under kommande årtionden.

Unga officerare!

Jag gratulerar er och era närmaste på denna högtidliga festdag. Jag önskar er all framgång i era kommande uppgifter.

Lisää kirjanmerkki