Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe Naton liittymisseremoniassa Brysselissä 4.4.2023

Arvoisa pääsihteeri Stoltenberg, hyvä Jens, arvoisat ministerit ja valtionpäämiehet, hyvät naiset ja herrat,

Suomesta on tänään tullut puolustusliitto Naton 31. jäsen. Sotilaallisen liittoutumattomuuden aikakausi historiassamme on päättynyt. Uusi aikakausi alkaa.

Jokainen maa maksimoi oman turvallisuutensa. Näin tekee myös Suomi. Samalla Nato-jäsenyys vahvistaa kansainvälistä asemaamme ja liikkumatilaamme. Kumppanina olemme jo pitkään osallistuneet aktiivisesti Naton toimintaan. Liittolaisena Suomi on omalla panoksellaan osa Naton yhteistä pelotetta ja puolustusta.

Puolustusliiton jäsenyys tuo turvaa Suomelle. Suomi puolestaan tuo turvaa liittokunnalle. Kaikkien Naton jäsenmaiden turvallisuuteen sitoutuneesta Suomesta tulee luotettava liittolainen, joka vahvistaa alueellista vakautta.

Suomen jäsenyys ei ole suunnattu ketään vastaan. Se ei myöskään muuta Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan perusteita tai tavoitteita. Suomi on vakaa ja ennustettava Pohjoismaa, joka pyrkii ristiriitojen rauhanomaiseen ratkaisuun. Meille tärkeät periaatteet ja arvot säilyvät ulkopolitiikkamme johtoajatuksena myös jatkossa.

Kaikki ei Nato-jäsenyyden myötä muutu. Liittolaisuus edellyttää Suomelta kuitenkin uudenlaista ajattelutapaa ja myös uudenlaista lainsäädäntöä. Paljon on jo tehty. Olemme jo vuosia kehittäneet Nato-yhteensopivuuttamme. Edessä on silti vielä merkittävä työ Suomen puolustuksen yhteensovittamiseksi osaksi Naton yhteistä puolustusta. Puolustusvoimille osoitetaan myös uusia vaatimuksia ja haasteita, joihin meidän on vastattava.

Samalla on selvää, että Suomen merkittävin panos Naton yhteiselle pelotteelle ja puolustukselle rakentuu oman alueemme turvaamisen ja puolustamisen varaan. Tässä suomalainen kokonaisturvallisuusajattelu säilyttää arvonsa. Mutta enää emme tee tätä työtä yksin.

Viime vuonna Suomi haki Naton jäsenyyttä yhdessä Ruotsin kanssa. Kuten olen aiemminkin korostanut, Suomen jäsenyys ei ole täydellinen ilman Ruotsin jäsenyyttä. Työ Ruotsin pikaisen jäsenyyden puolesta jatkuu herkeämättä. Odotan näkeväni Ruotsin liittyvän seuraamme Naton kolmantenakymmenentenätoisena jäsenenä Vilnan huippukokouksessa heinäkuussa.

Haluan kiittää teitä, arvoisa pääsihteeri, ja teidän väkeänne. Apunne on ollut erittäin tärkeää, olette tukeneet meitä kaikissa jäsenyysprosessin vaiheissa. Arvostamme kovasti sekä saamaamme tukea että kumppaneitamme. Kiitos.

Lisää kirjanmerkki