Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Republikens president Sauli Niinistös tal vid ceremonin för Natoanslutningen i Bryssel den 4 april 2023

Generalsekreterare Stoltenberg, bästa Jens, ministrar, era excellenser, mina damer och herrar,

Finland har i dag blivit den 31:a medlemmen i försvarsalliansen Nato. Den militära alliansfrihetens era i vår historia är slut. En ny era börjar.

Varje land maximerar sin egen säkerhet. Det gör också Finland. Medlemskapet i Nato stärker vår internationella ställning och vårt handlingsutrymme. Som partner har vi sedan länge aktivt deltagit i Natos verksamhet. Som allierad är Finland med sin insats en del av Natos gemensamma avskräckning och försvar.

Medlemskapet i försvarsalliansen ger Finland säkerhet. Finland ger i sin tur säkerhet åt alliansen. Finland, som är engagerat i alla Natoländers säkerhet, blir en pålitlig allierad som stärker den regionala stabiliteten.

Finlands medlemskap är inte riktat mot någon. Det ändrar inte heller grunderna eller målen för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Finland är ett stabilt och förutsägbart nordiskt land som strävar efter fredlig konfliktlösning. Principer och värderingar som är viktiga för Finland kommer även framöver att stå kvar som ledstjärnan för vår utrikespolitik.

Natomedlemskapet förändrar inte allt. Men som medlem i alliansen kommer Finland att behöva ett nytt sätt att tänka och ny lagstiftning. Mycket har redan gjorts. Vi har i flera år utvecklat vår kompatibilitet med Nato. Ändå återstår ett betydande arbete för att samordna Finlands försvar som en del av Natos gemensamma försvar. Försvarsmakten ställs inför nya krav och utmaningar som vi måste svara på.

Samtidigt är det klart att Finlands viktigaste bidrag till Natos gemensamma avskräckning och försvar bygger på att trygga och försvara vårt eget territorium. Här bevarar det finländska övergripande säkerhetstänkandet sitt värde. Men vi arbetar inte längre ensamma.

Ifjol ansökte Finland om medlemskap i Nato tillsammans med Sverige. Som jag har framhållit är Finlands medlemskap inte fullständigt utan Sverige. Vårt ihärdiga arbete för ett snabbt svenskt medlemskap fortsätter. Jag ser fram emot att se Sverige som den trettioandra medlemmen vid toppmötet i Vilnius i juli.

Jag vill tacka dig, Herr generalsekreterare, käre Jens, och ditt folk. Din hjälp har varit mycket viktig, du har stöttat oss genom varje steg i denna process. Vi värdesätter verkligen det och våra partners. Tack.

Lisää kirjanmerkki